ד"ר עדנאן גריביע

התחום שאני עוסק בו וחוקר אותו הוא למידה משמעותית. מתגורר באלון שבות.

תואר שלישי

האוניברסיטה העברית בירושלים 2011
"אמונה והלכה בעולם המודרני: מפעליהם והגותם של ר' ישראל ובנו ר' ברוך יצחק ליפשיץ"

מקום עבודה

מכללת יעקב הרצוג, הוראה בהכשרת מורים, תואר ראשון ושני; הנחיית מורים מנהלים ומפקחים.

ניסיון

מחנך, מורה למחשבת ישראל, תנ"ך, היסטוריה וספרות; סגן מנהל תיכון; מוביל את תכנית "לב לדעת" שעניינה למידה משמעותית, ובמסגרתה מתבצעים שינויים בכל תחומי הלמידה בחינוך הדתי: בהכשרת המורים, בתכניות הלימודים ובפיתוח המקצועי של המורים. 

נושאי מחקר

  • למידה משמעותית
  • למידה מקוונת
  • הרוח בחינוך

פרט אקזוטי על עצמי

רוכב באופני שטח, אוהב לקרוא הכול, ולטייל.

פרסומים

רוזנברג, ש' ווינשטוק, מ' (2006). כתבים של ר' ישראל ור' ברוך יצחק ליפשיץ שנעלמו מן העין. דעת, 61, 112-97.
וינשטוק, מ' (2006). "בעלי השמועה": על דמותם של תנאים. [ח"מ]: לפניהם. 
וינשטוק, מ' (2011). אומן: המסע הישראלי לקברו של רבי נחמן מברסלב. תל-אביב: ידיעות ספרים.
וינשטוק, מ' (2013). ערכי מערכת החינוך ומקומו של החינוך הערכי בה. בתוך ע' ברנדס ור' יששכר (עורכות), חינוך לערכים בעולם משתנה: אסופת ניירות דעה (עמ' 69-65). היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית למדעים. 
וינשטוק, מ' (2014). לב לדעת: לקראת למידה משמעותית. ירושלים: משרד החינוך.