​מחקר והערכה

לא רק הרצאות של מיטב המרצים

והנחיה אישית בעריכת מחקרים אלא גם

שיתוף בטיפים חיוניים לחוקרים!!!

מתי בפעם האחרונה קיבלת טיפים חשובים באמת להתפתחות המקצועית שלך?

בהתמחות מחקר והערכה חשבנו גם על זה!

כיום מצופה מן המרצים במכללות להיות לחלק אינהרנטי ומוביל בקהילה הפרופסיונלית של הכשרת מורים אקדמית. לא די בכך שמורה מורים ילמד, עליו גם לחקור ולשתף בממצאי מחקריו; ובדרגות הקידום הגבוהות הוא נדרש גם להציג קשרים מקצועיים-מחקריים עם עמיתים בישראל ובעולם.

מתוך תפיסת הנִראות המצופה כיום אנו, בהתמחות מחקר והערכה, פותחים עבור מורי מורים השואפים להתפתחות פרופסיונלית-אקדמית משמעותית ערוצים לשיתוף בידע. חשוב לנו לספק הזדמנויות למידה המעמיקות את הידע וההבנה על אודות המחקר באקדמיה, הן בהיבטים המתודולוגיים הן בהיבטים הפרוצדורליים, שיוכלו לאפשר למתמחים השתלבות משמעותית בקהילה המחקרית בתחומי המומחיות שלהם.

בהתמחות מחקר והערכה מרצים טובי המומחים בארץ בתחומי המתודולוגיות. המשתתפים בהתמחות עורכים מחקרים, משתפים בהם את עמיתיהם להתמחות ומקבלים הנחיה אישית לעריכתם. כן מתקיימות הרצאות התומכות בתהליכים של יצירת קשרים עם עמיתי מחקר, איתור מקורות מידע חשובים ביותר בתחום המחקר המבוקש, ניהול המחקר ועוד.

√ בהרצאתה של פרופ' מרים מבורך הוצגו למתמחים תבחינים לקידום מורי מורים במכללות. בשיקולי הדעת של הוועדות לקידום בדרגות צוינה הבולטות של איכות הפרסומים ושל הקשרים המחקריים עם מומחים בארץ ובחו"ל. נידונו תהליכי בחירת כנסים ובחירת כתבי עת לפרסום מאמרי המחקר. המתמחים נחשפו לחשיבות השיקולים השונים שיש להפעיל בבחירת במות הפרסום, בכמה היבטים: שפה, תחום, דירוג – יוקרה, סיכויי קבלה, אוריינטציה, הקול הקורא וחלקיו, דרישות והוראות להגשה. כן הוצגו שלבים שונים של הכנה לפרסום מאמר. לסיום  המליצה פרופ' מרים מבורך למתמחים: תהליך הפרסום אטי ומתיש – לא לוותר,

ובעיקר לא להיעלב מן ההערות של השופטים…

על דירוג כתבי עת. מתוך הרצאתה של פרופ' מרים מבורך  

ראו גם http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3304

 בהרצאתה של ד"ר אלונה פורקוש נחשפו המתמחים למגמות העכשוויות במחקר באקדמיה, ובכללן שימושים של אנשי אקדמיה ברשת. המתמחים בחנו כיצד מקדמים אינטרסים של מחקר בעולם עתיר מדיה/מידע, חקרו כלים דיגיטליים לקידום המחקר (ZOTERO, MENDELEYSCRIVENER, CAMSCANNER, BIBME, VERNOTE,TOODLEDO, WUNDERLIST, DOODLE, DIIGO, ועוד) והתנסו בכלים דיגיטליים לעיבוד נתונים (תוכנות ומחשבונים מקוונים –Express Scribe, CAT  ועוד).

בלוח המודעות באתר הקורס מעלה מרכזת ההתמחות ד"ר אסנת רובין מדי שבוע "טיפ לחוקר", הנשלח לכל המתמחים בהתמחות מחקר והערכה: קישורים לקולות קוראים, אתרים לחוקרים ועוד. המשתתפים יכולים להיכנס לאתר הקורס ולעיין במצגות, במאמרים ובהודעות מעניינות, וכן לשתף ברעיונות ובהצעות.

 דוגמאות לטיפ השבועי הנשלח למתמחים בהתמחות מחקר והערכה:

 ב"בימת המתמחה" משתפים המתמחים את עמיתיהם במחקרים ופרסומים, פירות יצירתם.