פרסומים נבחרים של המנחים בצוות

ד"ר ליאת אייל

אייל, ל' (2019). סקירת ספרות בנושא מדיניות תהליכי הערכה בביה"ס היסודי – מבט בינלאומי. דו"ח מחקר שהוגש ללשכת המדען הראשי, משרד החינוך, ירושלים. 
 
Eyal, L., & Gil, E. (2020). Design patterns for teaching in academic settings in future learning spaces. British Journal of Educational Technology, 51(4), 1061-1077.
 

ד"ר תמי זייפרט

Seifert, T., & Feliks, O. (2018). Online self-assessment and peer-assessment as a tool to enhance student-teachers’ assessment skills. Assessment & Evaluation in Higher Education44(2), 169-185. https://doi.org/10.1080/02602938.2018.1487023
Seifert, T. (2020).  Harnessing collaborative pedagogies to promote writing skills in a Web 2.0 environment. International Journal of Learning Technology15(3), pp.255-274DOI: 10.1504/IJLT.2020.112171
Seifert, T.; Feliks, O. (2021). Perceptions of readiness for online learning following participation in a multi-participant online course. Journal of Educators OnlineDOI: 10.9743/jeo.2021.18.1.10

ד"ר ניצן אליקים

אליקים, נ', בוסקילה, י', חן-לוי, ת', אלטרץ, ח', ושקד, ל' (בדפוס/2021). המושג "נוכחות מנהיגותית של מנהל בית הספר ברשתות מדיה חברתית" ומדידתודפים, 75. תל אביב: מכון מופ"ת.

Elyakim, N., Reychav, I., Offir, B., & McHaney, R. (2019). Perceptions of transactional distance in blended learning using location-based mobile devices. Journal of Educational Computing Research57(1), 131-169. DOI: https://doi.org/10.1177%2F0735633117746169

 

ד"ר תמר מאירוביץ

Meirovitz, T., & Aran, S. (2020). An investigation of digital thinking skills in EFL digital instruction. Interdisciplinary Journal of e-Skills and Lifelong Learning, 16, 19-41. https://doi.org/10.28945/4610