עיצוב למידה בעידן המידע

התמחות חד-שנתית – 180 שעות*

* צרוף התמחות של 180 שעות בשנה נוספת מקנה תעודת הוראה

נושאים נבחרים

  • מתאוריות הוראה לתיאוריות למידה: עקרונות בתכנון לימודים ומגמות חינוכיות בעולם, בדגש על השכלה גבוהה, מביהביוריזם דיגיטלי ועד קונקטיביזם.
  • אומנות ההוראה לקהלים גדולים: עקרונות לבניית הרצאה מעוררת השראה; שיטות להפעלת קהל; פיתוח קורס מקוון מיטבי המותאם לדור המילניאלז; כלים לניהול אפקטיבי של הלמידה; שילוב (Massive Open Online Course) MOOC.
  • מודלים ושיטות של פדגוגיה חדשנית: הגברת המעורבות והפעילות הלומדים של הלומדים; סימולציות ולמידה ממקרים (Case-Based Learning); משחוק של הלמידה (Gamification); למידה מחוץ לכיתה (Out Door Training); מודלים של למידה שיתופית; למידה בסביבות מתקדמות (Future Learning Spaces); למידה מבוססת כשירויות; למידה התנסותית (Learning By Doing); שיטות לפיתוח אוריינות חזותית; מיקרו-למידה (Micro-learning).
  • הערכה בת-קיימא: עיצוב למידה מונחה הערכה; פיתוח מטלות ביצוע דיגיטליות; שיטות להערכת עמיתים; טיפוח לומדים בעלי הכוונה עצמית בלמידה; ניתוח למידה מונחה לומד (Learning Analytics); הערכת לומדים דיגיטלית אפקטיבית; מיומנויות תיווך ומשוב יעילות ומפתחות חשיבה מסדר גבוה.
  • ביסוס קהילה לומדת באמצעות אירועי למידה חווייתיים משמעותיים: יריד היצגים, טיפוח מיומנויות רגשיות-חברתית SEL;
  • למידה צומחת: מקבץ שעות שמור לנושאים אשר ייקבעו בשיתוף עם חברי הקבוצה ויצמחו מתוך צורכיהם בשדה האקדמי.
  • טיוטורינג: כולל סיוע וליווי בפרקטיקות של הובלת שינוי באקדמיה, בהתאמה לצורכי המשתתפים.