אוריינות נתונים לצורכי הוראה ומחקר בחינוך

התמחות חד-שנתית – 180 שעות*

* צרוף התמחות של 180 שעות בשנה נוספת מקנה תעודת הוראה

מבנה ההתמחות

התוכנית נחלקת לארבע חטיבות לימוד. שתי חטיבות לימוד יילמדו באנגלית, במפגשים סינכרוניים משותפים ללומדים מהארץ ומחו"ל. שתי חטיבות לימוד יילמדו באופן המשלב לימודים סינכרוניים וא-סינכרוניים, בליווי הנחייה בעברית ובאנגלית:

  • מידע וידע (30 שעות לימוד, באנגלית, סינכרוני)
  • אוצרות מידע (60 שעות לימוד, בשתי שפות, בשילוב של למידה סינכרונית וא-סינכרונית מונחית)
  • מיפוי ידע (60 שעות לימוד, בשתי שפות, בשילוב של למידה סינכרונית וא-סינכרונית מונחית)
  • איש החינוך כסוכן ידע (30 שעות לימוד, באנגלית, סינכרוני)

כל אחת מחטיבות הלימוד משלבת הקנייה של ידע תאורטי, הדגמה, התנסות בכלים או בתהליכים ותרגול. 

הלמידה הא-סינכרונית תתקיים באמצעות קריאה ותרגול של חומרי עבודה והכנת פרויקט.

הלמידה הסינכרונית תתקיים במפגשים מקוונים, שיתקיימו בימי חמישי בשעות 20:00-16:00 (שעון ישראל), במועדים המפורטים כאן 

 

תאריך

חטיבת הלימוד

שעות לימוד סינכרוני

שעות לימוד א-סינכרוני

21.10

מידע וידע (30 שעות לימוד, באנגלית, סינכרוני)

5

 

28.10

מידע וידע (30 שעות לימוד, באנגלית, סינכרוני)

5

 

4.11

מידע וידע (30 שעות לימוד, באנגלית, סינכרוני)

5

 

11.11

מידע וידע (30 שעות לימוד, באנגלית, סינכרוני)

5

 

18.11

מידע וידע (30 שעות לימוד, באנגלית, סינכרוני)

5

 

25.11

מידע וידע (30 שעות לימוד, באנגלית, סינכרוני)

5

 

 

סה"כ

30

 

2.12

אוצרות מידע (60 שעות לימוד, משולב סינכרוני וא-סינכרוני, הנחיה בעברית/באנגלית)

5

 

9.12

אוצרות מידע (60 שעות לימוד, משולב סינכרוני וא-סינכרוני, הנחיה בעברית/באנגלית)

הנחיה אישית לפי הצורך

8

16.12

אוצרות מידע (60 שעות לימוד, משולב סינכרוני וא-סינכרוני, הנחיה בעברית/באנגלית)

5

 

23.12

אוצרות מידע (60 שעות לימוד, משולב סינכרוני וא-סינכרוני, הנחיה בעברית/באנגלית)

הנחיה אישית לפי הצורך

8

30.12

אוצרות מידע (60 שעות לימוד, משולב סינכרוני וא-סינכרוני, הנחיה בעברית/באנגלית)

הנחיה אישית לפי הצורך

8

6.1

אוצרות מידע (60 שעות לימוד, משולב סינכרוני וא-סינכרוני, הנחיה בעברית/באנגלית)

5

 

13.1

אוצרות מידע (60 שעות לימוד, משולב סינכרוני וא-סינכרוני, הנחיה בעברית/באנגלית)

הנחיה אישית לפי הצורך

8

20.1

אוצרות מידע (60 שעות לימוד, משולב סינכרוני וא-סינכרוני, הנחיה בעברית/באנגלית)

הנחיה אישית לפי הצורך

8

בין הסמסטרים

אוצרות מידע (60 שעות לימוד, משולב סינכרוני וא-סינכרוני, הנחיה בעברית/באנגלית)

5

 

 

סה"כ

60

 

17.2

מיפוי וידע (60 שעות לימוד, משולב סינכרוני וא-סינכרוני, הנחיה בעברית/באנגלית)

5

 

24.2

מיפוי וידע (60 שעות לימוד, משולב סינכרוני וא-סינכרוני, הנחיה בעברית/באנגלית)

הנחיה אישית לפי הצורך

8

3.3

מיפוי וידע (60 שעות לימוד, משולב סינכרוני וא-סינכרוני, הנחיה בעברית/באנגלית)

5

 

10.3

מיפוי וידע (60 שעות לימוד, משולב סינכרוני וא-סינכרוני, הנחיה בעברית/באנגלית)

הנחיה אישית לפי הצורך

8

24.3

מיפוי וידע (60 שעות לימוד, משולב סינכרוני וא-סינכרוני, הנחיה בעברית/באנגלית)

5

 

31.3

מיפוי וידע (60 שעות לימוד, משולב סינכרוני וא-סינכרוני, הנחיה בעברית/באנגלית)

הנחיה אישית לפי הצורך

8

7.4

מיפוי וידע (60 שעות לימוד, משולב סינכרוני וא-סינכרוני, הנחיה בעברית/באנגלית)

הנחיה אישית לפי הצורך

8

28.4

מיפוי וידע (60 שעות לימוד, משולב סינכרוני וא-סינכרוני, הנחיה בעברית/באנגלית)

הנחיה אישית לפי הצורך

8

12.5

מיפוי וידע (60 שעות לימוד, משולב סינכרוני וא-סינכרוני, הנחיה בעברית/באנגלית)

5

 

 

סה"כ

60

 

19.5

איש החינוך כסוכן ידע (30 שעות לימוד, באנגלית, סינכרוני)

5

 

26.5

איש החינוך כסוכן ידע (30 שעות לימוד, באנגלית, סינכרוני)

5

 

2.6

איש החינוך כסוכן ידע (30 שעות לימוד, באנגלית, סינכרוני)

5

 

9.6

איש החינוך כסוכן ידע (30 שעות לימוד, באנגלית, סינכרוני)

5

 

16.6

איש החינוך כסוכן ידע (30 שעות לימוד, באנגלית, סינכרוני)

5

 

בין הסמסטרים

איש החינוך כסוכן ידע (30 שעות לימוד, באנגלית, סינכרוני)

5

 

 

סה"כ

30