אוריינות נתונים לצורכי הוראה ומחקר בחינוך

התמחות חד-שנתית – 180 שעות*

* צרוף התמחות של 180 שעות בשנה נוספת מקנה תעודת הוראה

נושאים נבחרים

  • מידע וידע (30 שעות לימוד, באנגלית, סינכרוני): מה בין אוריינות נתונים למדע הנתונים? מה בין מידע וידע? הידע במרכז, היודע במרכז, ותהליך גיבוש הידיעה במרכז; סכמות מרכזיות לבחינה של מיפוי מידע, לארגונו ולניווט בו; שיטות של אוצרות, מידענות, ארכיונאות וקרטוגרפיה בעולם המחקר והחינוך; סוגיות אתיות; עודפות ידע ונקודות עיוורון; מקורות ידע מוחשיים, כתובים ואנושיים.
  • אוצרות מידע (60 שעות לימוד, בשתי שפות, בשילוב של למידה סינכרונית וא-סינכרונית מונחית): איסוף מידע מהמרשתת וסייגיו; שימוש ברשימות מקורות ומצאי; שימוש בבסיסי נתונים ויצירתם; תאוריה ופרקטיקה של בניית מאגרי מידע; מניפולציות במידע; חיפוש מידע; תוכנות Mendelay, BibBuilder, Zutero ו-RefWorks; דיגיטציה; קטלוגים ותוכנות קיטלוג: Alma, Koha, SoftCat, VernonCMS, Portfolio, Micromusee.
  • מיפוי ידע (60 שעות לימוד, בשתי שפות, בשילוב של למידה סינכרונית וא-סינכרונית מונחית): אינפורמטיקה כאמצעי חזותי להעביר מידע ולערוך עליו מניפולציה; שיבוץ ידע חדש במפת ידע קיימת ויצירת מפות ידע חדשות; המסרה (heritage interpretation) במוסדות חינוך ובמוזיאונים כארגון מידע חזותי רב-שכבתי (מסר כתוב, מפה, דימוי ואיור); תוכנות Popplet, GIS ו-Venggage.
  • איש החינוך כסוכן ידע (30 שעות לימוד, באנגלית, סינכרוני): מקומו של מיפוי הידע ביצירת ידע חדש, והמחנך כסוכן; יישום כלים לצורכי מחקר והוראה במוסדות מחקר ובבתי ספר; רטוריקה להפצת ידע ולהנחלתו; מקורות מידע אנושיים: רישות חברתי כאמצעי לאיסוף מידע, לניתוח מידע ולהפצת ידע; פרספקטיבה תרבותית ובין-לאומית בניתוח נתונים בשדה החינוך במרחב הגלובלי; מגמות בביג-דאטה בתחום החינוך.