לירון דושניק

תפקידים: חברה בצוות ההערכה של "אבני ראשה" – מכון למנהיגות בית ספרית ומעריכת תוכניות חינוכיות של גופים נוספים. מאחורי כעשור של הוראה במכללת לוינסקי לחינוך, במהלכו גם הייתי חברת צוות ברשות המחקר וההערכה של המכללה.

תחום התמחות דיסציפלינארי: תיאוריות למידה ותכנון לימודים, הערכת תוכניות חינוכיות, הערכת לומדים, פיתוח מקצועי ואתיקה מקצועית

תחום התמחות מתודולוגי: מחקר איכותני, תוך עיסוק מיוחד בניתוח נתונים ובסוגיות אתיות, ובהערכה של תוכניות בגישה האיכותנית, בכלל, ובעזרת חקרי מקרה, בפרט.  

רקע בהנחיית מחקרים: מנחה שנים רבות סמינריונים ועבודות גמר תואר שני של סטודנטים לחינוך, ייעוץ מתודולוגי במסגרת מכון מופ"ת, ליווי חוקרים. 

החזון שלי כמנחה בהתמחות: לפרוש מרחב רחב ועשיר של מתודולוגיה מחקרית ולסייע למשתתפים להעמיק את השבילים האישיים שלהם בתוכו.