פרופסור נעמי וינר-לוי

תפקידים: ראש חוג חינוך מבוגרים המכללה האקדמית דוד ילין, מרצה לפסיכולוגיה ולשיטות מחקר.

תחום התמחות דיסציפלינארי: מדעי החברה וחינוך; פסיכולוגיה חברתית; תהליכי שינוי חברתיים ואישיים; מגדר; זהות ומעברי תרבות. בנושאים אלו פרסמתי ספרים וכן עשרות מאמרים שפורסמו בכתבי עת מובילים בעולם.

תחום התמחות מתודולוגי: מזה שני עשורים אני חוקרת במתודות מחקר איכותניות, על פי רוב מחקר נרטיבי או אתנוגרפי. בעת עריכת המחקרים בשדה, ובשלבי ניתוח הממצאים והכתיבה, עלו בי שאלות בהתייחס להיבטים מתודולוגיים ואתיים. אלו הפכו עם הזמן למאמרים מתודולוגיים שהתפרסמו בכתבי עת מובילים. נושאים לדוגמה: אמינות המרואיינים וההשלכות של תפיסת האמינות על המחקר; מיקומה המשתנה של החוקרת; חשיבות הדאטה שאנו משמיטים מהמחקר; מצבים לא מוכרים של כוח ושל אתיקה בעת מחקר בשדה.

הנחיית מחקרים: מנחה מזה שנים מחקרים של מרצים ממכללות שונות במסגרת ההתמחות מחקר והערכה במופ"ת; מנחה לפוסט-דוקטורט; ובמסגרת המכללה מנחה שנים רבות סטודנטים לעבודות גמר בתואר השני.

החזון שלי כמנחה בהתמחות מחקר והערכה: אנחה לכתוב מחקרים מחדשים, מעניינים ורציניים, וליהנות מתהליך המחקר!

קישורים