נוירופדגוגיה יישומית

ההתמחות היא חד-שנתית, בהיקף של 180 שעות*

* צרוף התמחות של 180 שעות בשנה נוספת מאפשרת לקבל תעודת הוראה במכללות

רציונל

נוירופדגוגיה יוצרת חיבורים בין מדעי המוח, פסיכולוגיה ופדגוגיה, במטרה להיטיב את דרכי ההוראה והלמידה. הנוירופדגוגיה מאפשרת להבין טוב יותר את האופן שבו אנו לומדים ומלמדים, לשפר על בסיס מדעי וממצאים אמפיריים את הפיתוח של שיטות הוראה ואסטרטגיות למידה, ובהתאם לכך להתוות מדיניות חינוכית.

תוכנית ההתמחות בנוירופדגוגיה יישומית היא הראשונה מסוגה בארץ, פרי פיתוחה של קבוצת חשיבה של חוקרי מוח, נוירופדגוגים ואנשי חינוך מובילים, המיועדת למרצים ולחוקרים לחינוך מהאקדמיה. מטרת התוכנית היא להוביל ולהטמיע את התחום במסגרות להכשרת מורים, כחלק מתנופה של יישום התחום במערכות החינוך השונות בארץ. המתמחים ייחשפו לחזית הידע ולמגמות העדכניות ביותר בתחום הנוירופדגוגיה בישראל ובעולם, ובסיום התוכנית ישמשו עוגן להטמעת תחום הידע במוסדות האקדמיים.

Brain,Shaped,Maze.,Conceptual,Image,Of,Science,And,Medicine.,3d

קהל היעד

התחום משלב דיסציפלינות שונות, ומשום כך אוכלוסיית היעד גם היא מגוונת: מרצים, חוקרים ומדריכים פדגוגיים מדיסציפלינות שונות, בעלי זיקה לתחום, מהמכללות לחינוך ומהאוניברסיטאות.

תנאי קבלה

  1. תואר שלישי (למרצים או מדריכים פדגוגיים ממכללות ניתן גם תואר שני בלבד)
  2. ריאיון קבלה

נושאים נבחרים

  • למה לי מוח עכשיו? מחקר נוירופדגוגי כמנוע לשיח פדגוגי-אקדמי חדשני;
  • סיפורי סבתא והמוח האנושי: נוירומיתוסים בהיבט מדעי וחינוכי;
  • מחקרי מוח והקשרם למנעד דרכי למידה, הוראה והערכה בתחומי התוכן השונים במכללה;
  • סטודנטים כלומדים עצמאיים: תפקודים ניהוליים ומטה-קוגניציה;
  • התפתחות מוחית תקינה ולא תקינה, וההתאמות לקידום ולפיתוח הלומדים בראי נוירופדגוגי.

מרצים אורחים

בתוכנית ההתמחות ילמדו מבחר מרצים מומחים בתחומם, חוקרים בכירים ואנשי שטח בולטים שהיו שותפים בהכנת התוכנית.

בסיום ההתמחות

התוכנית מקנה תעודת התמחות ב"נוירופדגוגיה יישומית" של בית הספר להתמחות מקצועית במכון מופ"ת.
צירוף התמחות נוספת מהאשכול, בהיקף של 180 שעות, יכול להקנות תעודה שוות ערך לתעודת הוראה במכללות (בכפוף לנהלים).
תהיו בעלי ידע בין-תחומי נרחב במדעי המוח, בפסיכולוגיה, ובשילובם בפדגוגיה עדכנית.
תפתחו יכולת להפעיל שיקולי דעת בתהליכי הוראה-למידה-הערכה הנשענים על ידע מחקר המח.
תהיו חלק מקהילת עמיתים בתחום, ותצטרפו לשיח המתהווה בין חוקרי מוח לאנשי חינוך.

ההתמחות ניתנת במסגרת בית הספר ללימודי התמחות מקצועית ע"ש פרופ' זילברשטיין

לפרטים נוספים ולייעוץ ראשוני התקשרו אלינו:

מינהל לומדים:

073-75-999-77 

 mlomdim@macam.ac.il

רוצים לשמוע עוד? השאירו פרטים ונחזור אליכם