ד"ר אסנת רובין

תפקידים: ראש התמחות מחקר והערכה במכון מופ"ת; מרצה בכירה בתחומי החינוך, הפסיכולוגיה והייעוץ במכללת תלפיות; מרצה וחוקרת באוניברסיטת חיפה

תפקידים נוספים שכיהנתי בהם:ראשות יחידת מחקר; עורכת ראשית של כתב עת; ראשות מינהל סטודנטים; ראשות חוג במכללה; חברות בוועדות לכתיבת תכניות לימודים לתואר שני במכללות

מוקדי מחקר:

חוקרת במדעי החברה וחינוך.

מחקריי מתמקדים בייעוץ ובטיפול בשילוב טכנולוגיות, זהות וקבוצות מודרות באקדמיה. להלן קישור לאחד מפרסומיי האחרונים בנושאים אלו: –https://www.megamotjournal.org.il/NetisUtils/srvrutil_getPDF.aspx/4lVEwL/Megamot%20vol%2052%20vol2%20article%204.pdf

כמו כן, חקרתי בין השאר גם את דרכם של מורי מורים חוקרים, מאפייני זהותם ומיצובו של המחקר במכללות. להלן קישור לאחד מפרסומיי האחרונים בנושא זהhttp://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=12542

מחקריי בנושאים אלו פורסמו בספרים, במאמרים ובכנסים בבמות מובילות בארץ ובעולם וכן בכלי תקשורת (כגון דה-מרקר, 2018).