ד"ר תחיה וינוגרד ג'אן

מרצה במכללת תלפיות ובמכללת לוינסקי.

תחומי התמחות דיסציפלינריים: סוציולוגיה של הדת. גיל הנעורים. מאפייני הוראה ותפקודי זיכרון.

תחום התמחות מתודולוגי: מחקר כמותי. מומחית בעיצוב מחקרים כמותיים ובעיבוד נתונים סטטיסטיים באמצעות תוכנת spss.

דוגמאות לדוחות מחקר שהוזמנו על ידי בשנים האחרונות על ידי רשויות מחקר כוללות:

מחקר על אודות התרחקות מן הדת בקרב מתבגרים: גורמים אישיותיים, משפחתיים, חינוכיים וקהילתיים. דו"ח מחקר שהוגש למשרד החינוך והתרבות.

מחקרי הערכה לפרויקטים שנערכו במכללות, כגון:

תוכנית קדמה. דו"ח מחקר מכללת לוינסקי.

שותפות בתי הספר בעיר לוד-מכללת לוינסקי. דו"ח מחקר מכללת לוינסקי.

סיפור על במה. דו"ח מחקר מכללת תלפיות.

מחקרי מעקב אחר השתלבות בוגרות המכללה, כגון:

השתלבות בוגרות ממכללת תלפיות בעלות תואר ותעודת הוראה בשדה החינוך – חלון להבנת השימור במערכת. דו"ח מחקר מכללת תלפיות.

רקע בהנחיית מחקרים: ייעוץ מתודולוגי וסטטיסטי למרצים בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן ובמכללת לוינסקי; ייעוץ מתודולוגי במסגרת מאגר היועצים המתודולוגיים במכון מופ"ת; הנחיה בהתמחות מחקר והערכה במכון מופ"ת; הנחיית סמינריונים בחינוך ובחינוך מיוחד במכללת תלפיות.

חזון כמנחה בהתמחות מחקר והערכה: להיות עוגן להתפתחות מקצועית באמצעות המחקר, בסביבה המזמנת התנסויות ממושכות בסוגות מחקר שונות, ומציעה ערוצים ליצירת שיתופי פעולה מקוריים.