אודות הערוץ

כתיבה היא דרך לגיבוש ידע, להמשגתו ולהפצתו, ויש בה תרומה ראשונית במעלה להתפתחות המקצועית והאישית של העוסקים בה. בערוץ הכתיבה כלולים הוצאת הספרים של מכון מופ"תכתב העת "דפים" – כתב עת אקדמי שפיט; פרסומים מקוונים– מאגר דיגיטלי מקוון של ספרים בהוצאת המכון בנושאי הכשרת מורים ובנושאים אחרים; ביטאון מכון מופ"ת – רבעון המהווה במת שיח זמינה לעוסקים בהכשרת מורים. 

קטלוג פרסומים

מאגר הפרסומים של מכון מופ"ת מציג את היבול המגוון שכתבו מורי מכללות במסגרת מכון מופ"ת. הספרים המוצגים להלן מיועדים לבנות ולהעשיר את הידע של מכשירי מורים ושל אנשי חינוך בנושאים רלוונטיים לעבודתם. הפרסומים עוסקים בנושאים דיסציפלינריים, פדגוגיים ודידקטיים, כמו כן בנושאי חינוך וחברה רחבים יותר, והם משלבים תיאוריה ומעשה. מטרתם לסייע לסגל ההוראה במוסדות להכשרת מורים בעבודתם עם סטודנטים, וחלק ניכר מהם עשוי לשמש גם מורים בפועל. 
לעיון בקטלוג ולרכישת פרסומים