היקף: מספר המילים הכולל של מאמר המוגש לכתב העת לא יעלה על 7,000 מילה.

כותרת: כותרת המאמר תשקף באופן בהיר וקולע את תוכנו.

תקציר: בראש המאמר יופיעו תקצירים בעברית (150 מילה) ובאנגלית (200 מילה), שיכללו את נושא המאמר ומטרתו, את הטענה המרכזית בו ואת חידושו ותרומתו לתחום הנדון בו.

מילות מפתח: בצמוד לתקציר יש להוסיף שלוש-חמש מילות מפתח.

בעמוד הראשון בקובץ הנשלח למערכת יופיעו:

  • כותרת המאמר
  • שם המחבר/ת
  • פרטים על המחבר/ת (עד 100 מילה)
  • פרטי התקשרות עם המחבר/ת: כתובת דוא"ל ומס' טלפון

במקרה של שני מחברים/ות ומעלה, יש לכלול את פרטי כל אחד ואחת מהם.

בעמוד השני יופיעו כותרת המאמר ותחתיה התקצירים, ללא שם המחבר/ת או כל פרט מזהה. על הכותב/ת לוודא כי גם ביתר עמודי המאמר אין כל אזכור לזהותו/ה.

מבנה וסגנון: יש להגיש את כתב היד במתכונת של מאמר אקדמי, כטקסט רציף המחולק לפרקים. בכתיבה יש להימנע מחזרות. אין לשלב ציטוטים ארוכים של קטעים מספרי עיון ומחקר כלשונם. כל המובאות במאמר צריכות להופיע בעברית, וכך גם התרשימים או כל אלמנט אחר הלקוח מספרות לועזית. רצוי להמעיט בהערות שוליים. אם יש הרחבה מעניינת, ראוי לשקול לשלב אותה בתוך הטקסט.

הפניות למקורות: בגוף המאמר יש להפנות למקורות על פי הצורך, בהתאם לשיטה הנהוגה בחינוך (שם הכותב/ת, שנת הפרסום). בסוף המאמר תופיע רשימה ביבליוגרפית הכוללת את הפריטים שצוטטו בעבודה, בעברית ולאחריה בשפות אחרות. יש להתקין את ההפניות ואת רשימת המקורות על פי ההנחיות המוגשות בקישור.

תרשימים וטבלאות: יש לכתוב את התרשימים והטבלאות בעברית ובתבנית קבועה.  

את המאמר בקובץ word יש לשלוח לכתובת: nitsa_n@macam.ac.il

מאמר שלא יוגש על פי ההנחיות יוחזר למחבר/ת.

תהליך העבודה במערכת דפים

  • עם קבלת מאמר למערכת נשלח אישור לכותב/ת על קבלת המאמר לשולחן המערכת.
  • המאמר נסקר על ידי המערכת, ואם נמצא מתאים לכתב העת הוא מועבר לשני/שתי שופטים/ות לשיפוט חיצוני.
  • לאחר העברת חוות הדעת לכותב/ת עליו/ה לתקן את המאמר בהתאם ולהעביר לידי המערכת את המאמר בשני קבצים: קובץ ובו מסומנים התיקונים והשינויים שבוצעו וקובץ נקי. בצמוד להם על הכותב/ת להעביר מסמך המפרט את השינויים שנערכו במאמר, בהלימה לחוות הדעת ולקובץ המתוקן של המאמר.
  • עם סיומו של שלב השיפוט האקדמי המאמר מועבר לעריכת לשון.
  • המאמר הערוך נשלח לכותב/ת לאישור ולתיקונים.
  • המאמר מתפרסם באחד הגיליונות הקרובים של דפים, על פי שיקול דעתה של המערכת.

המערכת שומרת לעצמה את הזכות לדחות את המאמר בכל שלב.