מונוגרפיות בחינוך

אודות

במה לפרסום מחקרים שערכו מורי המכללות לחינוך. המערכת משותפת לרשות המחקרהוצאת הספרים וכתב העת האקדמי דפים. המונוגרפיות מוגשות למערכת כשהן כתובות בצורה מתאימה לפרסום. לאחר סינון ראשוני של המערכת המונוגרפיות עוברות שיפוט חיצוני. 

"מהי מונוגרפיה?" מאת פרופ' ברברה פרסקו, יו"ר הוועדה לפרסום מונוגרפיות

יעדים

  1. להציע מסגרת פרסומית שתתן ביטוי לידע המחקרי של מורי המכללות במסגרת מלאה יחסית של מונוגרפיה.
  2. לשתף את ציבור מורי המורים ואנשי חינוך בידע מחקרי בנושאי הכשרת מורים וחינוך.

 

נוהל הגשת הצעה

ההצעה צריכה לכלול את המסמכים האלה:

  • ארבעה עותקים של המונוגרפיה. בתהליך העיבוד של המחקר למונוגרפיה יש להתייחס לנקודות הללו: התאמת הפרק התאורטי, המערך המחקרי ופרק הממצאים למסגרת פרסום ספר; ציון חשיבות המחקר והשלכותיו
  • ארבעה עותקים של קורות חיים ורשימת פרסומים.

 

חברות הוועדה

פרופ' ברברה פרסקו (יו"ר), ד"ר פנינה כץ, ד"ר עינת גוברמן וד"ר יהודית שטיימן (מרכזת ועורכת ראשית של הוצאת הספרים) 

אנשי חינוך המעוניינים להגיש הצעות לפרסום מונוגרפיה מתבקשים לשלוח אותן
לד"ר יהודית שטיימן, מכון מופ"ת ת"ד 48538 ת"א, 61484, טלפון: 03-6901483