מערכת ההוצאה

מערכת הוצאת הספריםעורכות לשון – מכון מופ"תבנוסף עובדת הוצאת הספרים גם עם עורכי לשון חיצוניים.

מחלקת הגרפיקה