דפי יוזמה

דפי יוזמה – כתב עת המהווה במה ליוזמות חינוכיות בהכשרת מורים. כתב עת זה מיועד למורי המורים במכללות, לסטודנטים ולעובדי הוראה. מטרתו של כתב העת לאפשר למורים במכללות לשתף את עמיתיהם בפעילויות מעניינות, בפרוייקטים מיוחדים, בהתנסויות מקוריות או ביוזמות יוצאות דופן המתבצעים במכללותיהם.

מרכזת המדור:
ד"ר פנינה כץ
pnina_k@macam.ac.il

רכזת המדור:
ניצה נחאיסי
nitsa_n@macam.ac.il
03-6901410

מערכת דפי יוזמה

עורכים: פרופ' דן ענבר וד"ר שרה זיו
עורכת משנה ומרכזת המערכת: ד"ר פנינה כץ
חברת המערכת: ד"ר חוה גרינספלד
עריכת לשון וטקסט: חיה וטנשטיין-מאייר
מזכירת המערכת: ניצה נחיאסי

הנחיות לכותבים

  1. המחברים מתבקשים להגיש את המאמרים כשהם מודפסים בשלושה עותקים, ברווחים כפולים, בשוליים רחבים ובציון מספר עמודים, בדואר אלקטרוני לפי הכתובת: nitsa_n@macam.ac.il
  2. המאמרים נשלחים אנונימית לשיפוט חיצוני, לכן שם המחבר, כתובתו, מספר הטלפון שלו, תוארו האקדמי, דרגתו המקצועית ומקום עבודתו יודפסו בדף נפרד.
  3. יש לצרף למאמר תקציר בעברית ובאנגלית בהיקף של עשר שורות מודפסות (כמאה מילים) לכל היותר, ולציין את שם הכותב באנגלית.
  4. המחברים מתבקשים להקפיד על כללי האקדמיה ללשון העברית לגבי הכתיב (המלא) חסר הניקוד. כן הם מתבקשים להקפיד על הדפסת הביבליוגרפיה שבסוף המאמר לפי הכללים האלה: יש לרשום את הביבליוגרפיה בסדר הא"ב של שמות המשפחה של המחברים, הרשימה העברית לפני הלועזית. יש לרשום כל פריט ביבליוגרפי לפי הסדר הזה: שם משפחה של המחבר, שמו הפרטי מקוצר (בגרש) או בראשי תיבות (בגרשיים), שנת הפרסום בסוגריים, שם המאמר, שם הספר או כתב העת באות נטוייה, מספר הכרך ומספרי העמודים. בפריט שהוא ספר יש להוסיף את מקום ההוצאה לאור ואחריו נקודתיים, ואת שם המוציא לאור.
  5. יש להוסיף תארנים בראש המאמר.
  6. הגרסה הסופית, לאחר עריכה לשונית, תישלח למחברים לעיון ולמתן תשובות על שאלות ותוחזר בהקדם.
  7. מערכת דפי יוזמה איננה מפרסמת מאמרים שהתפרסמו, או שעומדים להתפרסם בביטאונים אחרים.
  8. אין המערכת מחזירה כתבי יד.