הרשות למחקר והערכה

שירותי הרשות

הקרן למחקר יישומי בהכשרה להוראה

הקרן למחקר יישומי בהכשרה להוראה דנה בהצעות הקשורות ישירות בהכשרה להוראה ופועלת כקרן אוטונומית, היא מרכיב חיוני בוועדת ההיגוי המרכזית של רשות המחקר ותרומתה רבה בתחום ארגון ימי עיון, ייעוץ, פרסומים ותמיכה במחקר על ידי הקצאת תקציב שקלי לחוקרים ו/או על ידי השתתפות בהוצאות הכרוכות בעריכת המחקר.

ייעוץ במחקר

במטרה לעודד ולפתח את הפעילות המחקרית במכללות להכשרת עובדי הוראה, הקים מכון מופ”ת מאגר יועצים, העומד לרשותם של מורי המכללות.
זכאים לייעוץ מרצים בעלי משרה בהיקף של 40% לכל הפחות, למעט מורי מורים שהמחקר שלהם הוא חלק מהדרישות להשלמת תואר שני או שלישי.
המאגר מורכב מחברי סגל בכירים מהאוניברסיטאות ומהמכללות לעובדי הוראה המתמחים בתחומי מחקר שונים ומגוונים (הרכב המאגר מתעדכן, מתרחב ומשתנה על פי צורכי השדה).

קבוצות עניין במחקר

קבוצות העניין במחקר הן מסגרות המפגישות חוקרים מתחילים וותיקים לצורך קידום מחקריהם. כל קבוצה עוסקת בפרדיגמה מחקרית אחת והיא מונחית על ידי חוקרת בעלת ניסיון רב באותה פרדיגמה מחקרית. במסגרת הקבוצה נפגשים החוקרים למטרות של לימוד משותף, פיתוח מיומנויות מחקר, וקיום של שיח מקצועי המתמקד בפרדיגמה המחקרית ובמחקרי המשתתפים.

סדנאות וקורסים במחקר

הרשות למחקר והערכה בשיתוף עם ערוץ הלימודים במכון מופ”ת מקיימת סדנאות מרוכזות במחקר. הסדנאות הן בנות יום אחד, ועוסקות בהיבטים של מחקר איכותני, כמותי וכתיבה אקדמית. חלק מהסדנאות הן מבואות לקראת השתתפות בקבוצות העניין במחקר איכותני, ואילו אחרות עוסקות בנושאים ממוקדים. הסדנאות מיועדות לסטודנטים לתארים מתקדמים, לחוקרים מתחילים ולחוקרים ותיקים אשר מבקשים להרחיב את הידע שלהם בתחום. הסדנאות מתקיימות במהלך החופשות של המוסדות האקדמיים.

פוסט-דוקטורט במכון מופ"ת

מכון מופ”ת מעוניין לסייע למרצים שרכשו ידע בסיסי במחקר להמשיך ולקדם את כישורי המחקר שלהם, ולפנות זמן למחקר בתחומים שיתרמו להכשרת המורים ולמערכת החינוך.
בשנה הקרובה אנו פותחים תכנית לפוסט (בתר)-דוקטורט ומזמינים חוקרים מתחילים, בעלי תואר שלישי, להגיש מועמדות להשתתפות בתכנית. התכנית מיועדת למרצים מבטיחים בראשית דרכם, שהמכללה מעוניינת במיוחד לטפחולקדם. המלצת המכללה היא תנאי סף לקבלה לתכנית. עמיתי פוסט-דוקטורט יקבלו מלגת קיום חודשית אשר תאפשר להם להקדיש זמן ניכר לצורכי המחקר.
מחקר הפוסט-דוקטורט יתבצע במכון מופ”ת בהנחיית פרופסורים לחינוך מן המכללות האקדמיות לחינוך ומבתי הספר לחינוך של האוניברסיטאות בישראל.

מאגר חוקרים

מאגר החוקרים מרכז דיוקנאות מחקריים של חוקרים במכללות להכשרת מורים ובמוסדות אקדמיים. דיוקנאות אלה כוללים את נושאי התעניינותם, תחומי מחקרם וניסיונם. מטרתו של המאגר היא לאפשר לחוקרים להכיר זה את זה ולקדם ביניהם שותפויות מחקריות.

שירותים נוספים

ועדת האתיקה הבין מכללתית

ועדת האתיקה המוסדית של מכון מופ"ת מונתה על-ידי ראש מכון מופ"ת בהתאם להנחיות המדען הראשי במשרד החינוך.

כלי מחקר

המאגר כולל היום קרוב ל-700 כלי מחקר שלוקטו מתוך דוחות מחקר, מאמרים שפורסמו בכתב העת "דפים", וכן עבודות לתואר שני ושלישי, המוצגות במרכז המידע של מכון מופ"ת.​

פרסומים בכתבי עת

רשות המחקר מוציאה מדי שנה שנתון הסוקר את פעולתה ונותן במה לדיווח על מחקרים שונים, על סדנאות ועל ימי עיון בהשתתפות מרצים אורחים מן הארץ ומחו"ל ועל פעילויות נוספות הנערכות במסגרתה. המאמרים והכתבות המפורסמים בשנתון פורסים את קשת העשייה של רשות המחקר ומהווים מקור להתעניינות ולהתעדכנות.

דוחות מחקר

בעקבות כל מחקר שרשות המחקר תקצבה מונפק דוח המסכם את המחקר. הדוחות מוצגים לעיון במרכז המידע של מכון מופ"ת. תקצירי הדוחות מתפרסמים באתר של מרכז המידע ונגישים לציבור הרחב.

ספריה מתודולוגית

הרשות מנהלת ומעדכנת ספריית מחקר הממוקמת במרכז המידע במכון מופ"ת, ובה כותרים מרכזיים במתודולוגיות מחקריות שונות.

שנת שבתון

הנהלת קרנות ההשתלמות מכירה במכון מופ״ת כמוסד מוכר לעובדי הוראה בשנת ההשתלמות. תכנית זו מיועדת למורים מסגל המכללות להכשרת עובדי ההוראה המתעתדים לצאת לשנת שבתון. במסגרת רשות המחקר הבין מכללתית ובית הספר ללימודי התמחות מקצועית מכון מופ"ת

צור קשר

03-6901429 
rashut@macam.ac.il