​פרופ' ברכה אלפרט

פרופ' ברכה אלפרט היא פרופסור חבר ודקאנית הפקולטה לחינוך במכללה האקדמית בית ברל. מתמקדת במחקריה בשני תחומים עיקריים: תכנון לימודים והוראה ומחקר איכותני. חוקרת סוגיות מתודולוגיות בתחום המחקר האיכותני ובוחנת את האפשרויות הטמונות בו לשיפור עבודת ההוראה ולשיפור הכשרת המורים.

פרסומים נבחרים

אלפרט, ב., (2016), כתיבה במחקר איכותי. בתוך: נ. צבר-בן יהושע (עורכת), מסורות וזרמים  במחקר האיכותי (262- 236). תל אביב: הוצאת מכון מופ"ת.

פאול-בנימין, א. ואלפרט, ב.)2016). שילוב שיטות לשינוי חברתי: כוח, שוויון ורגישות תרבותית בחקר תוכניות עם קבוצות מוחלשות. בתוך: נ. צבר בן-יהושע (עורכת). מסורות וזרמים במחקר איכותני (287-263). תל אביב: הוצאת מכון מופ"ת.

אלפרט, ב., שלסקי, ש. (עורכים). (2013).  הכיתה ובית הספר במבט מקרוב: מחקרים אתנוגרפיים על חינוך. תל אביב: הוצאת מכון מופ"ת

אלפרט, ב., בכר, ש., היוש, ט., מירו-יפה, א., פאול-בנימין, א. (2010). שיתופיות בהערכה של תהליכים חינוכיים: דגמים ומקרים בין היררכיה לשוויוניות. עיונים בחינוך, 2-1, 184-162.

אלפרט, ב. (2008). הדיאלוג הנודינגיאני: יחסים ושיחה כמהות וכדרך בחינוך לדאגה ולאכפתיות. בתוך: נ. אלוני (עורך), דיאלוגים מעצימים בחינוך ההומניסטי (258-236). תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספריית קו אדום.

שלסקי, ש., אלפרט, ב. (2007). דרכים בכתיבת מחקר איכותני: מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט. תל אביב: הוצאת כליל, מכון מופ"ת.

Shlasky, S., Alpert, B. & Sabar, N. (2012). Ethnography of Education in Israel. In: K. M. Anderson-Levitt (Ed.), Anthropologies of Education: A Global Guide to Ethnographic Studies of Learning and Schooling (257-277). New York, NY:  Berghahn Books

Alpert, B., Bechar, S., Hyosh, T., Mero-Jaffe, I., Paul-Binyamin, I. (2009). The collaborative aspects of evaluation in educational settings. In: M.Ortiz and C.Rubio (eds.), Educational Evaluation: 21st Century Issues and Challenges (197-229). New York: Nova Science Publishers

Alpert, B. Bechar, S. (2008). School organisational efforts in search for alternatives  to ability grouping. Teaching and Teacher Education, 24, 1599-1612.

Alpert, B., Bechar, S. (2007). Collaborative evaluation research: A case study of teachers' and academic researchers' teamwork in a secondary school, Studies in Educational Evaluation, 33(3-4), 229-257.

Hofman, A., Alpert, B., Schnell, I. (2007). Education and social change: The case of Israel's state curriculum, Curriculum Inquiry, 37(4), 303-328.

אודות המחבר

יואב ריבלין