ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל

gabrielasm@013.net

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל היא מרצה בכירה בבית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר ומלמדת בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית. היא מכהנת כראש קבוצת העניין במחקר איכותני וכמנחה קבוצת משנה במחקר נרטיבי, במכון מופ"ת. פרסומיה ומחקריה עוסקים בפרדיגמה הנרטיבית (מתודולוגיה, תיאוריה ומחקר אמפירי) ובגרונטולוגיה נרטיבית.

פרסומים נבחרים:

ספקטור-מרזל, ג. (2018). עורכת אורחת של גיליון מיוחד בנושא: מחקר נרטיבי בחברה הישראלית. עיונים בשפה וחברה, 11 (2).

ספקטור-מרזל, ג. (2018). הזהויות הגבריות של קצינים בכירים מדור תש"ח: גבריות שאינה מזדקנת. חברה ורווחה, לח (1).

גילבר, א. וספקטור-מרזל, ג. (2018). בין שבר לשינוי: זהות גברית של חיילים לשעבר הסובלים ממצוקה פוסט-טראומיטית. חברה ורווחה, לח (1).

ספקטור-מרזל, ג. (2012). הסיפור אינו כל הסיפור: תעודת הזהות הנרטיבית. מגמות, מח,227-250.

תובל-משיח, ר. וספקטור-מרזל, ג. (2010). (עורכות). מחקר נרטיבי: תאוריה, יצירה ופרשנות. ירושלים: מאגנס ומכון מופ"ת.

ספקטור-מרזל, ג. (2010). מגישה נרטיבית לפרדיגמה  נרטיבית. בתוך: תובל-משיח ר., וספקטור-מרזל, ג. (עורכות), מחקר נרטיבי: תיאוריה, יצירה ופרשנות (עמ' 45- 80). ירושלים ותל אביב: מאגנס ומכון מופ"ת.

ספקטור-מרזל, ג. (2010). מנגנוני ברירה בטענה של זהות סיפורית. בתוך ל. קסן ומ. קרומר-נבו (עורכות). ניתוח נתונים במחקר איכותני (עמ' 63 -96). באר-שבע: הוצאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

ספקטור-מרזל, ג. (2010).  מחקר נרטיבי ועבודה סוציאלית. חברה ורווחה, ל(1), 75 -110.

ספקטור-מרזל, ג. (2008). צברים לא מזדקנים: סיפורי חיים של קצינים בכירים מדור תש"ח. ירושלים: מאגנס.

Spector-Mersel, G. & Knaifel, Y. (2017). Narrative research on : Two sister paradigms. Journal of Mental Health. doi: 10.1080/09638237.2017.1340607

Spector-Mersel, G. (2017). Life story reflection in social work education: A practical model. Journal of Social Work Education, 53(2), 286-299. doi: 10.1080/10437797.2016.1243498

Spector-Mersel, G. (2014). Guest Editor`s introduction. Narrative Works, Special issue Multiplicity and commonality in narrative interpretation, 4(1), 1-18.

Spector-Mersel, G. (2014). “I was… Until… Since then…”: Exploring the mechanisms of selection in a tragic narrative. Narrative Works, 4(1), 19-48.

Spector-Mersel, G. (2011). Mechanisms of selection in claiming narrative identities: A model for interpreting narratives. Qualitative Inquiry, 17(2), 172-185.

Spector-Mersel, G. (2010). Narrative research: Time for a Paradigm. Narrative Inquiry, 20(1), 205-225.

 

אודות המחבר

יואב ריבלין