פרופ' אילנה אלקד-להמן

ilanaelkad@gmail.com

מרצה בתכנית התואר השני בחינוך לשוני, בפקולטה הרב תחומית, מכללת לוינסקי לחינוך. חוקרת ספרות והוראת ספרות; מרצה לספרות, ספרות ילדים ולמחקר בחינוך; עד תשע"ז דקנית הפקולטה הרב תחומית במכללה. פרסמה ארבעה ספרים ועשרות מאמרים בכתבי עת בארץ ובעולם.

פרסומים נבחרים

 1. אלקד-להמן, א' ופיפר, א' (בדפוס). ספרות זיכרון השואה בהכשרת מורים – סיפורו של קורס בישראל ובגרמניה. דפים.
 2. אלקד-להמן, א' (בדפוס). לכתוב את סיפור החיים של אבא – אוטואתנוגרפיה. גיליון מיוחד על נרטיבים – עיונים בשפה וחברה.
 3. אלקד-להמן, א' (בדפוס). "מועדון הספרים של לוינסקי" – סיפורה של קהילה לומדת. דפים.
 4. אלקד-להמן ופויס, י' (בדפוס). קריאה, שיח וכתיבה בקבוצה מרובת תרבויות – בין גילוי לכיסוי. עיונים בחינוך, 17-18.
 5. Elkad-Lehman, I. (2018). Teaching holocaust memory literature in higher education : an autoethnographic view. FQS, 19/2, art.18. http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/2973/4237
 6. Poyas, Y. & Elkad-Lehman, I. (2016). 'Reading it my way': Responding to literature in a conflicted multicultural setting—the role of language. L1-Educational Studies in Language and Literature, 1-28.
 7. פויס, י' ואלקד-להמן, א' (2013). שיח בין (לא) שווים בעקבות קריאה בספרות – שני חקרי מקרה. עיונים בשפה וחברה, 6/1, 64-59. 
 8. Elkad-Lehman, I., Greensfeld, H. (2011). Intertextuality as an interpretative method in qualitative research. Narrative Inquiry, 21:2, 258-275.
 9. אלקד-להמן, א' (2010). ביאליק לילדים: סוגיית המגדר בשירים ובאיורים 2008-1922. עיונים בשפה וחברה, 3 (1), 66-31.
 10.   Elkad-Lehman, I. & Gilat, I. (2010). Coming closer to literature – Learning and Instruction in a Constructivist Spirit. L1-Educational Studies in Language and Literature, 10(3), 1-22.
 11. Elkad-Lehman, I., & Greensfeld, H. (2008). Professional Learning and Change: The Experiences of Literature Teacher Educators. L1-Educational Studies in Language and Literature, 8 (4), 5-39.
 12. Greensfeld, H., & Elkad-Lehman, I. (2007). An analysis of the processes of change in two science teacher educators' thinking. Journal of Research in Science Teaching, 44, 1219-1245.
 13. אלקד-להמן, א' (2006). להניח לאצבעות להיתפס בנול האריגה. על הקריאה ב"והיום איננו כלה" מאת צ'ינגיס אייטמטוב. דפים, 42, 62- 87.
 14. Elkad-Lehman, I. (2005). Spinning a tale: Intertextuality and intertextual aptitude. L1-Educational Studies in Language and Literature, V/1, 39-56.
 15. Greensfeld, H., & Elkad-Lehman, I. (2004). How do we think? Teachers in colleges of education reflect on the thinking in their respective disciplines: science and literature. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 10 (5), 528-551.

אודות המחבר

יואב ריבלין