ד"ר רבקה הלל-לביאן

לאורך שנותיי הבוגרות התאפיינה דרכי בעיסוק במסגרות שונות של החינוך המיוחד, ובתרומה למסגרות אלה בתחום ההוראה, הייעוץ החינוכי, ההדרכה והפיתוח.

בשנת 2002 עם סיום הדוקטורט, באוניברסיטת בן גוריון, התחלתי את דרכי המקצועית באקדמיה, כאשר הצטרפתי לצוות החינוך המיוחד במכללת לוינסקי. השנים בהם עבדתי בבתי הספר ובהדרכה ארצית היוו קרקע טובה למעבר למכללה ואפשרו לי לקשר בין התאוריה לבין הפרקטיקה בהוראה ובהדרכה. חזרתי למכללה בה למדתי, מתוך תחושת שליחות להכשרת דור העתיד של מורי החינוך המיוחד. שלוש שנים לאחר הצטרפותי למכללה, בשנת 2005 התמניתי לראש החוג וראש התכנית לחינוך מיוחד, תפקיד אותו מילאתי  עד שנת 2011. בשנים אלה  עסקתי בשלושה נושאים שבהם תרומתי לקידום תחום החינוך המיוחד במכללה: קבלתם וקידומם של סטודנטים עם צרכים מיוחדים במכללה. חשיפת החינוך המיוחד לסטודנטים הלומדים חינוך רגיל. והקמת התואר השני בחינוך מיוחד במכללה. בשנת 2013 החלה לפעול, תחת ניהולי,  תכנית התואר השני לחינוך מיוחד.

תחום אקדמי נוסף שאני רואה בו את תרומתי הוא תחום המחקר.  אני מלמדת בתארים השניים בלוינסקי קורסים מתודולוגיים של המחקר האיכותני והמחקר הנרטיבי, בשנים האחרונות אני משלבת במחקרי מתודולוגיות שעושות שימוש בכלים חזותיים כגון צילומים, ציורים וקולאז'ים מטאפוריים.  מחקרי האחרון המשלב מתודולוגיה חזותית "Photovoice – כחלק מפרקטיקה של העצמה אישית וחברתית", הוצג בכנס הישראלי הבינתחומי השביעי למחקר איכותני באוניברסיטת בן גוריון.

פרסומים נבחרים:

Hillel Lavian R. (2012) The Impact of Organizational Climate on Burnout among Homeroom Teachers and Special Education Teachers (Full Classes / Individual Pupils) in Mainstream Schools. Teachers and Teaching: Theory and Practice journal. 2 (18). 223-247
Hillel Lavian R. (2013) "You and I will change the world" Student teachers' motives for choosing special education. World Journal of Education.  3, (4), 10-25.
Hillel Lavian R. (2014) Masters of Weaving: The Complex Role of Special Education Teachers. Teachers and Teaching: Theory and Practice journal. 1 (21), 103-126.
Hillel Lavian R. (2014) "Tikkun Atzmi" (Healing the Self) or "Tikkun Olam" (Healing the World) – Motivation for Teaching in Special Education. Advance in Social Sciences Research Journal. Society for Science and Education1(5), 41-50.
Hillel Lavian R. (2014) "He imparted to me a sense of belonging. This is the greatest gift a person can receive" The academic learning experience of a sight impaired student. Advance in Social Sciences Research Journal. Society for Science and Education. 1 (4). 123-137.

אודות המחבר

יואב ריבלין