חקר הוראה ולמידה בסביבות מתקדמות

קבוצות העניין במחקר

הקבוצה נסגרה לצמיתות

מנחות

וופא זידאן       
 wafazidan@arabcol.ac.il

ד”ר עינת רוזנר
rozner@macam.ac.il

 במסגרת פעילות הקבוצה יתקיימו בשנת הלימודים תשע”ט שמונה מפגשים בימי ראשון:
 שישה בשעות הערב באמצעות מערכת ללמידה מרחוק (סינכרונית וא-סינכרונית) בשעות 20:00 – 22:00,
ושניים פנים אל פנים במכון מופ”ת בשעות 11:00 – 15:00

11.11.18 (במכון מופ”ת), 25.11.18 (מקוון), 23.12.18 (מקוון), 23.1.19 (מקוון)
17.2.19 (במכון מופ”ת), 3.3.19 (מקוון),  7.4.19 (מקוון),  5.5.19 (מקוון)

 ** משתתפי קבוצות העניין יוכלו להשתתף בהרצאות המליאה של קבוצת העניין במחקר האיכותני ללא תשלום נוסף.

דמי הרשמה:

קבוצת משנה אחת: 500 ₪, שתי קבוצות משנה: 800 ₪

תיאור:

 קבוצת העניין היא שדה ליצירת שיתוף פעולה בין המשתתפים לבין משרד החינוך וגורמים נוספים, לעריכת מחקרים משותפים ולהכנת הצעות מחקר לקראת הגשתן. במפגשי הקבוצה ייערכו דיונים בממצאי המחקרים הבולטים בתחום, יוצגו סקירות ספרות בנושאים אקטואליים וידווחו חדשות מכנסים בישראל ובעולם. למשתתפי הקבוצה תהיה אפשרות להציג את מחקריהם, לפתח אותם ולקבל משובים והצעות ייעול. במהלך המפגשים ייחשפו המשתתפים למתודולוגיות מחקר ייחודיות לתחום ויתנסו בהן. במסגרת המפגשים ניצור צוותים בנושאי מחקר בתחומי העניין של המשתתפים, ונקדם כתיבה לצורכי פרסום אקדמי.

במפגשי הקבוצה השנה נתרכז בין היתר בנושאים אלה:

  • יצירת שיתופי פעולה במחקר בין המשתתפים לבין מוסדות במערכת החינוך.
  • שימוש מושכל בסביבות מערכות לניהול למידה (LMS) ככלי מתקדם ויעיל לאיסוף נתונים לחקר בקורסים השונים.
  • הכרת משאבי מרכז המידע הבין-מכללתי לצורכי מחקר.
  • חשיפה לחדשנות טכנולוגיות בדגש על קהילות לומדים מקוונות.
  • עידוד להגשת מחקרים לקרנות מחקר שונות.