קבוצות עניין במחקר איכותני

בשנת הלימודים תשפ"א מפגשי קבוצות המשנה והמליאה יתקיימו באופן מקוון

קבוצת העניין במחקר איכותני הפועלת במכון מופ״ת מפגישה חוקרות וחוקרים המתעניינים במחקר איכותני למטרות התעדכנות, לימוד משותף, פיתוח מיומנויות מחקר וקידום השיח המקצועי, המחקר וההוראה בתחום.
הקבוצה שואפת לתמוך בחוקרות ובחוקרים מתחילים וותיקים לשם קידום מחקרים ופרסומים בגישה האיכותנית. לצורך כך נפגשים חוקרות וחוקרים ללימוד משותף בקבוצות משנה המתמקדות בפרדיגמה, בשיטה או בהיבט מוגדר של המחקר האיכותני, ומאזינים במליאה להרצאות של חוקרות וחוקרים איכותניים מובילים.
במסגרת פעילות הקבוצה יתקיימו בשנת הלימודים תשפ"א שישה מפגשים מקוונים בימי ראשון: 15/11/2020, 27/12/2020, 31/1/2021, 14/3/2021, 25/4/2021, 6/6/2021

בכל אחד מהמפגשים הללו החברים ישתתפו באחת או בשתיים מקבוצות המשנה, על פי בחירתם, וישמעו הרצאת אורח/ת במליאה.
קבוצות המשנה הן קבוצות דיאלוגיות, ואינן במתכונת של קורס. התכנים בהן משתנים מדי שנה, על פי צורכי המשתתפים.

סדר היום של ימי העיון הוא כדלקמן:

נושאי הרצאות האורח ושמות המרצים במליאה:

יום ראשון, 15 בנובמבר 2020
(יתקיים באופן מקוון)

מגבולות, מגבלות והזדמנויות בעבודת שדה

פרופ' ורד ויניצקי סרוסי

יום ראשון, 27 בדצמבר 2020
(יתקיים באופן מקוון)

הטיעון המולטימודאלי: הקומיקס כמקרה בוחן

פרופ' סילביה אדלר

יום ראשון, 31 בינואר 2021
(יתקיים באופן מקוון)

מעבר למילים: ניתוח שיח ואינטראקציה בכלים אתנוגרפיים-בלשניים

פרופ' אדם לפסטיין

יום ראשון, 14 במרץ 2021
(יתקיים באופן מקוון)

מחקר פעולה ״עצמי בשדה״: מחקר מעצב מציאות

פרופ' ויקטור פרידמן

יום ראשון, 25 באפריל 2021
(יתקיים באופן מקוון)

מחקר איכותני: מה הלאה?

פרופ' רבקה תובל משיח

יום ראשון, 6 ביוני 2021
(יתקיים באופן מקוון)

מהתבוננות להבנה: השימוש ברפלקציה ותחושת השוני בגישה הבנייתית-דיאלקטית במחקר איכותני 

פרופ' גיא אנוש

רשימת ימי העיון בעבר