סקר צרכים לסדנאות במחקר, לקבוצות עניין במחקר ולבית הספר ללימודי התמחות מקצועית

שלום רב,

מכון מופ”ת מעוניין לסייע לחוקרים בתחומי החינוך והחברה לבצע מחקרים מוקפדים מבחינה מתודולוגית וכתובים היטב.
בימים אלו אנו מתכננים את הסדנאות לשנה הבאה. אנו מעוניינים להציע מגוון של סדנאות שיתאימו לצרכים שלכם. נודה לכם אם תשיבו על סקר קצר זה.
עבור כל נושא, אנא מלאו את האפשרויות המתאימות לכם.

  • סדנאות בשיטות מחקר כמותיות

  • שילוב שיטות מחקר ושיטות מחקר בנושאי דעת

  • כתיבה ומיומנויות אחרות

  • ציין נושאים נוספים שהיית מעוניין ללמוד:

  • מקום ושעה