מאגר חוקרים

מאגר החוקרים מרכז דיוקנאות מחקריים של חוקרים במכללות להכשרת מורים ובמוסדות אקדמיים

הרשות למחקר והערכה במכון מופ””ת פועלת לקידום מחקר ועשייה מדעית בקרב אנשי חינוך והוראה המעורבים בתהליכי הכשרה של מורים. בשנים האחרונות העמיקה הפעילות המחקרית של חברי הסגל במכללות להכשרת עובדי הוראה. כמו כן התרחב שיתוף הפעולה המחקרי ביניהם ובינם לבין אנשי אקדמיה אחרים, המתעניינים במחקר בחינוך ובהכשרת מורים.

מאגר החוקרים מרכז דיוקנאות מחקריים של חוקרים במכללות להכשרת מורים ובמוסדות אקדמיים. דיוקנאות אלה כוללים את נושאי התעניינותם, תחומי מחקרם וניסיונם. מטרתו של המאגר היא לאפשר לחוקרים להכיר זה את זה ולקדם ביניהם שותפויות מחקריות.

פעילויות של החוקרים במכון מופ””ת – הגשה של דוחות מחקר, פרסום של ספרים, וחברות בפורומים וצוותי חשיבה מתעדכנת אוטומטית