סקר שביעות רצון: סדנאות במחקר

משתתפים  יקרים!

עם סיום הסדנה אנו מעוניינים בחוות דעתכם על מנת לשפר ולשמור על איכות הסדנאות בשנים הבאות. השאלון הוא אנונימי. אנא ענו על כל השאלות, העירו והאירו בחלק הפתוח.

תודה על שיתוף הפעולה

ד”ר עינת גוברמן
ראש רשות המחקר, מכון מופ”ת

גב’ טל אורן
רכזת רשות המחקר