מחקר בשנת שבתון

הנהלת קרנות ההשתלמות מכירה במכון מופ״ת כמוסד מוכר לעובדי הוראה בשנת ההשתלמות.

תכנית זו מיועדת למורים מסגל המכללות להכשרת עובדי ההוראה המתעתדים לצאת לשנת שבתון. במסגרת רשות המחקר הבין מכללתית ובית הספר ללימודי התמחות מקצועית מכון מופ"ת מציע:

בית הספר ללימודי התמחות מקצועית

בית הספר מכיל 4 התמחויות דו-שנתיות ו-2 תכניות-חד שנתיות.

התמחויות דו-שנתיות:

תכניות חד-שנתיות

קרן ההשתלמות מאשרת תשלום של שכר לימוד בגובה 6 ש"ש

לפרטים: רינה רוסו rinars@macam.ac.il

פרוייקט אישי

במסגרת זו קיים מסלול אחד של פרויקט אישי במחקר בסיוע רשות המחקר הבין-מכללתית

קרן ההשתלמות מאשרת תשלום של שכר לימוד בגובה 4 ש"ש
לפרטים: טל אורן rashut@macam.ac.il