טופס בקשה לשימוש בתכנת SPSS במכון מופ"ת

השימוש בתכנת SPSS  בתיאום מראש על ידי הגשת בקשה מקוונת ומותנה בקבלת אישור בדוא”ל  ממכון מופ”ת.

בקשה מקוונת תוגש למכון מופ”ת לפחות שבוע מראש.

השירות מותנה בזמינות חדר מחשב המיועד לפעילות

שעות פעילות:
בימי ראשון עד רביעי, בין השעות 09:00 – 20:00
בימי חמישי , בין השעות 15:00 – 20:00

  • Date Format: DD dot MM dot YYYY