מפגש הסטודנטים מכל המכללות במכון מופ"ת בטקס סיום הקורסים של TEC

"יוזמות חינוכיות ברשת" הוא קורס חצי-מקוון שנועד לטיפוח יזמות חינוכית בסביבות טכנולוגיות וליצירת ערוצי תקשורת מקצועיים בחברה מרובת תרבויות. במסגרת הקורס נעסוק בתיאוריה ובפרקטיקה של יזמות חינוכית ונכיר טכנולוגיות לבניית אתר אינטראקטיבי להצגת היוזמות ולניהולן. הסטודנטים יתנסו בתקשורת מקוונת תוך שימוש בפלטפורמות ייעודיות. בקורס ישתתפו סטודנטים ממוסדות לימוד שונים מישראל (מכללות מעורבות ומכללות ערביות), ויעסקו גם בחינוך לרב-תרבותיות, בחשיבות השפה ובתרומת הטכנולוגיה להוראה ולמידה בסביבות רב-תרבותיות. הלמידה תתנהל בקבוצות בלמידה מרחוק באופן סינכרוני וא-סינכרוני. הפרויקט המרכזי של הקורס יהיה יוזמה ותכנון של אתר לימודי רב-תרבותי. בתחילת הקורס ובסופו יתקיים מפגש פנים אל פנים. המפגשים הסינכרוניים יתקיימו בימי רביעי בשעות – 19:30 – 21:00 ומפגש סיום   שיתקיים במכון מופ"ת בתל-אביב.

מרכזת הקורס: ד"ר עביר ותד.