פרופ' מירי שינפלד היא ראש מרכז TEC (טכנולוגיה, חינוך ורב-תרבותיות). היא עוסקת במחקר ובפיתוח מודל TEC תוך הפעלת קורסים מקוונים במכללות ובבתי הספר. היא זכתה בפרס משרד החינוך בשיתוף, על יוזמה פדגוגית שעשתה שינוי בהכשרת המורים ב2013 ובפרס האחדות ב2018. היא שימשה במכון מופ"ת כמרכזת פורום רכזי התקשוב ועבדה במדור לסביבות הוראה ולמידה מקוונות. במכללת סמינר הקיבוצים היא מרצה שנים רבות, בתחילה בפקולטה למדעים ולאחר מכן בפקולטה לחינוך. היא שמשה כראש תחום התקשוב במכללה, ורכזה את התכנית לתואר שני בטכנולוגיה בחינוך. היא חוקרת וכותבת בנושאים הקשורים לשונות תרבותית, תקשוב, פדגוגיה, חדשנות, שיתופיות, הוראה מקוונת ועולמות וירטואלים. היא ערכה ספר בנושא למידה שיתופית בעולם גלובלי. מירי פעילה בכנסים בינלאומיים ובכתיבת ניירות עמדה בנושאי טכנולוגיה בחינוך בישראל, בארה"ב ובמסגרת בינלאומית (EduSummIT).