ילדי התוכנית TEC4Schools עובדים בשיתוף באופן מקוון בקבוצות רב-תרבותיות בפעילויות של היכרות, יצירת חידונים (למשל ניחוש פתגמים בתרבויות השונות לפי צילומי ווידאו שממחיזים את הפתגמים), בניית מפות גוגל אינטראקטיביות, ועוד. התוצרים נמצאים כרגיל ברשת ניר שבה פועלים הילדים, אולם לקראת סוף השנה המערכת יודעת להפיק אלבום תמונות עם תוצרי הילדים.