ערוץ לימודים

ראש ערוץ לימודים

ד"ר דורון לדרר
doronl@macam.ac.il

ערוץ הלימודים מתחלק לשני חלקים עיקריים:
א. בית הספר, סדנאות וקורסים קצרים
ב. ערוצי השדה

בית הספר, סדנאות וקורסים קצרים

בית הספר מכיל 2 התמחויות דו-שנתיות ו-4 תכניות-חד שנתיות.

התמחויות דו-שנתיות:

תכניות חד-שנתיות

בית הספר פועל במטרה לחדד ולהבליט את ייחודו הפרופסיונאלי של מקצוע הכשרת המורים, להרחיב ולהעמיק את ערוצי הידע של מורי המורים ולעסוק בסוגיות יסוד בהכשרה.

סדנאות וקורסים קצרים, מכילים:

  • סדנאות למורי המורים
  • סדנאות לעובדי המינהל (מרכז א.ד.ם)
  • סדנאות מעורבות (לשתי האוכלוסיות)


קיימות סדנאות המתמשכות על פני שעות ספורות וכאלה שפועלות על פני 30 שעות (קורס קצר).
כל הסדנאות מטרתן התפתחות מקצועית, העשרה והרחבת הידע, למידת כלי מחקר חדשים והעמקה של ידע קודם, כמו גם "פתיחת צוהר" לכיוונים חדשים בהכשרה.

תכניות השדה:

7 תכניות פועלות במכון מופת, עיקר עניינן הוא פרקטיקות של פיתוח מקצועי למורים ולגננות. הפעילות במופת היא בעיקרה פעילות מטה ומו"פ.

רשימת התכניות


לתכניות אלה קשר והשפעה על תכניות ההכשרה להוראה במכללות ובאוניברסיטאות, על ההתפתחות המקצועית של מורים וגננות, על תפיסותיה השונות.
פעולות המטה במופת פועלות בקשרים הדוקים עם משרד החינוך, מוסדות ההכשרה והגופים השונים (גופים פילנטרופיים) העוסקים בפיתוח ובלמידה מקצועית.