ראש בית הספר: פרופ' חן שכטר

על בית הספר

התמחות מקצועית לעוסקים בהכשרה להוראה

ההוראה באקדמיה מחייבת מומחיות
מחויבות זו מונחת בבסיס לימודי ההתמחות המקצועית
בבית הספר להתמחויות במכון מופ"ת  

אוכלוסיית היעד של בית הספר היא חברי הסגל האקדמי במוסדות להכשרה להוראה
השואפים לטפח את מומחיותם ולהתקדם באקדמיה באמצעות 

         למידה  |  חברות בקהילת עמיתים מפרה  |  ניהול מודרך ומבוסס של הקריירה האקדמית  

מומחיות פרופסיונאלית כוללת את היכולת לזהות, לנתח, לתכנן, לבצע, להעריך ולהציג תהליכים, באופן המגובה בידע עדכני והעומד בסטנדרטים לאומיים ובין-לאומיים. מומחיות של חבר סגל אקדמי מזכה באפשרות להוות מקור השראה ומודל מקצועי. לצד זאת, הערכה וקידום של חברי הסגל האקדמי מבוססים על תרומה אקדמית מעוגנת-מומחיות.  

הספרות המקצועית מלמדת כי רכישת מומחיות כזו מושתתת על תהליכים טיוטוריאליים של טיפוח החשיבה, הזדמנויות להתנסות, העצמה והשתייכות לקהילה מקצועית חוצת-מוסדות. לפיכך תוכניות ההתמחות בבית הספר מזמנות למידה ומפגש עם טובי המנחים והמרצים, למידה מבוססת פרויקטים, התנסות מלווה בהנחיה אישית, חשיבה והחלפת דעות בקבוצות קטנות עם עמיתים מהאקדמיה מכל המגזרים ומכל רחבי הארץ.  

מפגשי הלימוד בבית הספר להתמחויות מהווים בימת דיון לשיח אודות סוגיות עכשוויות באקדמיה, סביב שאלות, דילמות, הצעות וגם בחינת הזדמנויות בעיצוב המחר.

תחומי הלימוד בבית הספר ללימודי התמחות מקצועית הם: הוראה, הדרכה והנחיה; מחקר וכתיבה; ניהול ויזמות באקדמיה; ופיתוח קריירה אקדמית.  

המטרות המשותפות לתוכניות בבית הספר הן: 

 • חתירה לגיבוש מומחיות ולפיתוח מקצועי ואקדמי 
 • עידוד הלמידה לאורך הקריירה 
 • פיתוח קהיליית לומדים וחוקרים 
 • עידוד יוזמות לטיפוח תרבות של צמיחה במוסדות האקדמיים  

דרכי ההוראה והלמידה בהתמחויות הן: 

 • מפגשי מליאה: הרצאות ודיונים, הרחבת הבסיס התאורטי לחשיבה ולעשייה החינוכית,
  העשרה בידע מגוון ועדכני בתחומי ההתמחות 
 • מפגשים בקבוצות קטנות: דיונים בדילמות ובבעיות שהמתמחים מעליםשיתוף מידע,
  ניתוח אירועים ופתרון בעיות, תכנון פרויקטים, מחקר וכתיבה, למידת עמיתים 
 • התנסות: התנסות סדנאית מונחית בנושאים מתחום ההתמחות,
  למידה מבוססת פרויקטים, ייעוץ קבוצתי ואישי לכל מתמחה, התנסות בסביבות
  למידה ייחודיות
   
 • סיורים וביקורים: סיורים במוסדות המקיימים סביבות למידה חדשניות ומפגשים עם
  בעלי תפקידים
   
 • הנחיה אישית: סגל המנחים מלווה את המתמחים בעבודתם ובתהליכי צמיחתם המקצועית.
 • ימי לימוד מקוונים: הלימוד בהתמחויות ישלב מפגשים פנים אל פנים עם למידה מקוונת.

מבנה הלימודים בבית הספר

הלימודים בתכניות בבית הספר מקנים תעודת התמחות.

לימודים בהתמחות דו-שנתית, או צירוף התמחויות מאותו אשכול, יכולים להקנות תעודה שוות ערך לתעודת הוראה במכללות לזכאים העומדים בקריטריונים.

בשנה"ל תשפ"ג בית הספר ללימודי התמחות מקצועית מציע את ההתמחויות הבאות:

אשכול הוראה והנחייה:

 • התמחות הנחיית קבוצות, יחידים ועמיתים ( דו- שנתית)
 • התמחות נוירופדגוגיה יישומית (חד- שנתית)

אשכול מחקר וכתיבה:

  • התמחות כתיבה ( דו- שנתית)
  • התמחות מחקר והערכה (דו-שנתית)

==

 • התמחות ניהול שינוי ויזמות חינוכית (חד שנתית)
 • התמחות חדשנות ועיצוב למידה באקדמיה (חד שנתית, יכולה להצטרף לתעודת הוראה להתמחות ניהול ויזמות חינוכית, להתמחות נוירופדגוגיה, או להתמחות בהנחיית קבוצות, יחידים ועמיתים)

לפרטים נוספים ולייעוץ ראשוני התקשרו אלינו: 073-75-999-77