תשתית ידע בתיאוריות הלמידה

מבט 'ממעוף הציפור' על התחום, חושף כי התיאוריות הולכות ומתרבות, מתמקדות ומתחדדות. לפעמים צריך איזו אנציקלופדיה עדכנית או תרשים סכמטי שימפו עבורנו את התחום. 

הנה כמה מקורות שיסייעו בידיכם לקבל תמונה כללית: