מכללת סמינר הקיבוצים שותפה בהפעלת תוכנית TEC4Schools ומעמידה לרשותה את מרכז התמיכה שלה לבעיות תקשוב כלליות בטלפון 03-690-2345 בימים א-ה בשעות 19:00-07:00, וביום ו 13:00-07:00.

בעניינים הקשורים לפעילות התוכנית על התלמידים לפנות למורים, המורים יפנו במידת הצורך למדריכי האשכולות, והמדריכים יפנו לגב’ אילת סגל, המתאמת המנהלית והטכנולוגית של התוכנית, או למר האווי גורדון, האחראי על הטכנולוגיה בתוכנית.