גיליון 63

בימת דיון:

פיתוח מקצועי אפקטיבי: הישגים וחסמים

לקוראינו שלום רב,

החל מגיליון 62, לא יחולקו יותר עותקים קשיחים של ביטאון מכון מופ”ת, למעט אלה שיופצו, כפי שנהוג היה עד כה, בספריות של מוסדות להכשרת עובדי הוראה ובאוניברסיטאות.
גיליונות הביטאון יהיו נגישים באתר האינטרנט.