גיליונות קודמים

גיליון 63

בימת דיון:

פיתוח מקצועי אפקטיבי: הישגים וחסמים

לקוראינו שלום רב,

החל מגיליון 62, לא יחולקו יותר עותקים קשיחים של ביטאון מכון מופ”ת, למעט אלה שיופצו, כפי שנהוג היה עד כה, בספריות של מוסדות להכשרת עובדי הוראה ובאוניברסיטאות.
גיליונות הביטאון יהיו נגישים באתר האינטרנט.

גיליון 62

בימת דיון:

התכניות להסבת מהנדסי היי-טק להוראת מתמטיקה ומדעים

גיליון 61

בימת דיון:

מעורבות חברתית-קהילתית בתכניות ההכשרה להוראה

גיליון 60

בימת דיון:

הכשרת מורים לחיים משותפים במציאות החברתית בישראל

גיליון 59

בימת דיון:

דילמות אתיות בהכשרת מורים

גיליון 58

בימת דיון:

מיון לחינוך ולהוראה

גיליון 57

בימת דיון:

הכשרת מורים להוראת מתמטיקה בגיל הרך, בבית הספר היסודי והעל-יסודי

גיליון 56

בימת דיון:

סטודנטים עם ליקויי למידה כמורים וכמחנכים לעתיד

גיליון 55

בימת דיון:

פתיחה של תכנית פוסט-דוקטורט במכון מופ”ת

גיליון 54

בימת דיון:

מקומה של הפוליטיקה בהכשרת מורים בישראל

גיליון 53

בימת דיון:

מקומה של ההתנסות המעשית בהכשרה – מבט מחודש

גיליון 52

בימת דיון:

האם ניתן להכשיר להוראה משמעותית?

גיליון 51

בימת דיון:

הערכה ומדידה בהכשרת מורים

גיליון 50

בימת דיון:

מנהיגות – המניעה לעשייה ולמעורבות

גיליון 49

בימת דיון:

רוח האדם בחינוך

גיליון 48

בימת דיון:

כתיבה אקדמית

גיליון 47

בימת דיון:

חינוך מלידה

גיליון 46

בימת דיון:

רשתות חברתיות מקצועיות בחינוך – השתמעויות לחינוך ולהכשרת מורים

גיליון 45

בימת דיון:
חינוך לקיימות וחינוך סביבתי

גיליון 44

בימת דיון:

לימודי השפה בהכשרת מורים

גיליון 43

בימת דיון:

ניירות עמדה של צוותים הפועלים במכון מופ”ת