מפגש הסטודנטים מכל המכללות בטקס ויום פעילות לסיום הקורס

תכנית בין-מכללתית שנתית זו צירפה פרחי הוראה לאנגלית ממכללות שונות לחינוך כדי ללמוד בסביבה מקוונת שיתופית. הסטודנטים לומדים להיות מורים לאנגלית ויחד הם לומדים ספרות מתרבויות שונות המיוצגות בקורס: יהודית, ערבית, דתית וחילונית. כמו כן דנים בספרות באנגלית שנכתבה על ידי קבוצות מיעוט אחרות.

הקורס מועבר על ידי צוות מרצים מהמכללות להוראה המשתתפות בפרויקט על פי מודל TEC.
מרכזת הקורס: 
ד"ר מנאל יזבק אבו אחמד