סרטון הסבר קצר אודות הקורסים השיתופיים והבין-מכללתיים של מרכז TEC

מפגש הסטודנטים ממכללות בארץ ומגרמניה בטקס ויום פעילות לסיום הקורס M.Teach

התוכניות האקדמיות של TEC הם קורסים שנתיים ושיתופיים למכללות לחינוך. בכל קורס כזה לומדים יחד סטודנטים ממגזרים שונים לפי מודל TEC, בקבוצות קטנות ומעורבות של כשישה סטודנטים בכל קבוצה, אחד מכל מכללה. הלמידה נעשית באופן מקוון: א-סינכרוני באמצעות אתר הקורס ושיעורים סינכרוניים, לרוב כל כשלושה שבועות, בשעות הערב.

לאחר שהסטודנטים מכירים את חברי קבוצתם מהתרבויות השונות ונוצר אמון, הם נפגשים לקראת סוף סמ' א לכנס רב-תרבותי במכון מופ"ת. בסמ' ב' הם משתתפים ביום המקוון והבינלאומי של TEC יחד עם כל התוכניות ואורחים רבים מהארץ ומחו"ל. בסוף השנה האקדמית הם נפגשים שוב באופן מקוון או פנים אל פנים להצגת התוצרים הלימודיים שפתחו במשותף בקבוצתם. 

התוכניות האקדמיות של TEC מתעדכנות ומשתנות מדי שנה, ונוספות להן תוכניות חדשות.

 

אלו מקצת מהקורסים העיקריים: 

עולם דיגיטלי

בקורס "עולם דיגיטלי" נכיר את הרקע המחקרי והתיאורטי לגבי שימוש מושכל בפדגוגיה מתוקשבת, בהתאם לתפיסת השינוי של הגן העתידי.

עוד »

יוזמות חינוכיות ברשת

"יוזמות חינוכיות ברשת" הוא קורס חצי-מקוון שנועד לטיפוח יזמות חינוכית בסביבות טכנולוגיות וליצירת תקשורת מקצועיים בחברה מרובת תרבויות.

עוד »

אנגלית TEC

תכנית בין-מכללתית שנתית זו צירפה פרחי הוראה לאנגלית ממכללות שונות לחינוך כדי ללמוד בסביבה מקוונת שיתופית.

עוד »

Mteach

תכניות במסגרת התואר השני תכנית בין-מכללתית בקורס M.TEACH: זהו קורס שנתי מקוון להכרת היבטים תיאורטיים ויישומיים בהוראה בסביבות טכנולוגיות, וליצירת ערוצי תקשורת מקצועיים בחברה מרובת

עוד »

מדעים TEC

עולם המדע עוסק בעובדות ובהוכחות אמפיריות, אך אינו מתמקד בגישור ובחיבור בין אמונות ובין דרכי חיים. כדרך חדשנית וכאמצעי חיבור ייחודי בין מדעי הטבע, מדעי החברה, התרבות והטכנולוגיה נפתח במרכז טק קורס שנתי מתוקשב בנושאי אקולוגיה, איכות סביבה וקיימות.

עוד »

סביבות TEC

"סביבות הוראה מתקדמות" הוא הקורס הראשון שפותח במרכז TEC בשנת 2006. הקורס נועד לפתח מיומנויות להוראה ולמידה בסביבות הוראה מקוונות ושיתופיות בסביבה רב-תרבותית, ומתנהל באופן מקוון בהתאם למודל TEC.

עוד »

קורסים נוספים:

מפגש הסטודנטים מכל המכללות בטקס ויום פעילות לסיום הקורס "סביבות"