TEC (טכנולוגיה, חינוך ומגוון תרבותי) היא תכנית חוצה תרבויות המתקיימת במאמץ משותף של:
  • המינהל הפדגוגי משרד החינוך,
  • המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך,
  • מכללת סמינר הקיבוצים,
  • מכון מופ"ת.

TEC מקיימת שיתופי פעולה רבים עם חוקרים וארגונים רבים בעולם. עוד משתפת TEC פעולה עם:

  • עמותת ניר, הפועלת בשיתוף פעולה הדוק עם התכנית TEC4Scools של TEC ולמעשה עמותת ניר מרחיבה את פעילותה של TEC4Scools לעשרות בתי ספר נוספים בפעילות רב תרבותית בין רשויות מקומיות ממגזרים שונים בארץ לפי מודל TEC,
  • מכללות רבות לחינוך בכל רחבי הארץ: