תכניות במסגרת התואר השני

תכנית בין-מכללתית בקורס M.TEACH:

זהו קורס שנתי מקוון להכרת היבטים תיאורטיים ויישומיים בהוראה בסביבות טכנולוגיות, וליצירת ערוצי תקשורת מקצועיים בחברה מרובת תרבויות. עוד מכירים בקורס עוסקים סביבות הוראה ולמידה מקוונות ואת שילובן בהוראת דיסציפלינות שונות. סטודנטים ממכללות מתרבויות שונות מתנסים בהוראה מקוונת תוך שימוש בפלטפורמות הקיימות במערכת החינוך. בנוסף לכך מובילים הסטודנטים פרויקטים מקוונים בקבוצות בין-מכללתיות בנושאים הנלמדים בקורס. הלמידה מתנהלת בקבוצות בלמידה מרחוק באופן סינכרוני וא-סינכרוני, כשהסטודנטים נפגשים פנים אל פנים בסוף סמסטר א' ובסוף סמסטר ב'.

אלבום טקס סיום סטודנטים בתוכנית M.Teach, יוני 2018

לחצו על האלבום כדי לראות את תמונותיו:

אלבום תמונות טקס סיום סטודנטים יוני 2019 - M-Teach