בעל תואר MED בטכנולוגיה בחינוך, חבר הנהלה ב- TEC4SCHOOLS, מדריך מורים לאנגלית במחוז ירושלים בכלים דיגיטאליים לקידום הוראת אנגלית, מדריך ארצי למפמ"רית אנגלית בתחום התקשוב. יושב ראש ועדת תאימות בתי ספר בשותפות ביחד (סוכנות היהודית) בין בית שמש מטה יהודה ודרום אפריקה.  מלמד מורים מתחילים במכללת דויד ילין ובמכללת אחווה ועוזר הוראה במכללת סמינר הקיבוצים. GOOGLE CERTIFIED INNOVATOR