ראש מערך למידה והוראה דיגיטלית, מרצה בתחום התקשוב, מחשבים ושיטות מחקר במכללה האקדמית הערבית לחינוך בחיפה, חוקרת בתחום ההוראה המקוונת, הטמעת טכנולוגיה בחינוך ומובילה קורסים בלמידה מרחוק במכללה.