TEC (Technology, Education and Cultural diversity)

המרכז לטכנולוגיה, חינוך ושונות תרבותית הוקם ב-2005 על ידי ראשות תקשוב: בסמינר הקיבוצים – ד”ר מירי שינפלד, במכללת אלקאסמי – ד”ר אסמאא גנאיים ובמכללת תלפיות – ד”ר איליין חוטר.

עד היום השתתפו בתוכניות TEC כ-6000 סטודנטים להוראה, כ-1500 מורים וכ-25,000 תלמידים.

בשנת 2013 זכו המייסדות בפרס שר החינוך על יוזמה פדגוגית שחוללה שינוי בהכשרת מורים.

בשנת 2018 זכה מרכז TEC בפרס ירושלים לאחדות ישראל, במעמד נשיא המדינה – הסרטון.