מפגש הסטודנטים מכל המכללות במכון מופ"ת בטקס סיום הקורסים של TEC

המציאות החדשה מציבה בפנינו אתגרים והזדמנויות לשימוש בטכנו-פדגוגיה כדי לקיים למידה משמעותית ולייצר תחושת שייכות וביטחון באמצעות רצף רגשי חברתי.

הילדים של היום גדלים כשהם מוקפים בטכנולוגיה, והשימוש בו טבעי ונגיש להם מגיל מאוד צעיר. טכנולוגיות למידה הינן טכנולוגיות אשר מקנות ערך מוסף ללמידה, כאשר ניתן להשתמש בהן  למטרות משחק ולאינטראקציה איכותית. יחד עם זאת השימוש בטכנולוגיה בגיל זה מציב דילמות ובעייתיות.

בקורס  נכיר את הרקע המחקרי והתיאורטי לגבי שימוש מושכל בפדגוגיה מתוקשבת, בהתאם לתפיסת השינוי של הגן העתידי.  בנוסף נרכוש מיומנויות ונכיר כלים טכנולוגיים, שיאפשרו לבנות מהלך לימודי בגן בהתאמה למציאות המשתנה של המאה ה 21 , והמציאות החדשה בצל הקורונה. 

רכזת הקורס: ד"ר קרן לוי