מאז שנת 1991 ד"ר ריינר לימדה במכללת תלפיות בחוג לאנגלית בתואר ראשון ועמדה בראש החוג כארבע שנים.

בשנת 2019 ריכזה את תכנית לימודי האנגלית לתואר שני. היא הצטרפה ליוזמות הראשונות במכללה לשלב טכנולוגיה בהוראה.

בעשור האחרון פיתחה קורס מקוון בנושא רב-תרבותיות כקורס חובה לחינוך למגוון אוכלוסיות והצטרפה ליוזמה של מרכז TEC במכון מופ"ת בנושא Exploring Cultures through Literature written in English.

בשנת 2020 שמשה כראש קורס מקוון בנושא 'ישראליות' מטעם מרכז טק במכון מופ"ת ועובדת עם מרצים ממקסיקו ומישראל (מכללת לוינסקי ומכללת סחנין) על פיתוח והוראת הקורס.

בשנת 2007 יצא ספרה "עזות שבקדושה: תיאטרון נשים דתיות בישראל". ספרה השני יצא ב-2017, "כשניפגש- אספר הכול: על מכתביה של ריינה דה פריס-ספיר 1946-1945".

ד"ר ריינר מוזמנת להשתתף בכנסים בין-לאומיים ובפאנלים ופרסמה מאמרים העוסקים באנתרופולוגיה תרבותית והיתה ראש קבוצת מחקר במכון ואן ליר על 'משפחות בישראל'.