טכנולוגיה, חינוך ושונות תרבותיות – TEC

מרכזת

גב' וופא זידאן

מכללה אקדמית ערבית

ד"ר אסמאא גנאים ריכזה בתשע"ט

מבוא

לאחר שנתיים של קורונה, שבהן לא ניתן היה להיפגש, חזרו הסטודנטים לקמפוסים, והשיעורים מרחוק הלכו ופחתו. אולם בתוכניות TEC הלמידה מרחוק משמשת בסיס חשוב לקרב בין סטודנטים מתרבויות שונות. רשת האינטרנט מאפשרת ליצור קשרים בין אנשים הנמצאים במקומות מרוחקים אלו מאלו. ניצול יכולתה זו של הרשת עומד בהלימה למגמת הגלובליזציה, ומאפשר למשתתפים השונים להכיר אלו את אלו ולהבין שיש ביניהם מן המשותף במאפיינים דוגמת תרבות, מקום מגורים ודת. רק בסיום הסמסטר, ולאחר תקופה של למידה מקוונת שיתופית בקבוצות, ולאחר שהצליחו להכיר את העמיתים מרחוק, הסטודנטים והמרצים מהמכללות השונות נפגשים במכון מופ"ת להיכרות מרגשת. מודל למידה זה דורש התמחות בלמידה שיתופית מקוונת, כשירות רב-תרבותית וכישורי הוראה בצוות. בנושאים אלו עוסק פורום TEC.

חברי הפורום הם מורי מורים המפתחים ומלמדים תוכניות בלמידה מרחוק בין מוסדות חינוך מתרבויות שונות, במטרה לעורר שיח והבנה בין מורים ולומדים הבאים מקבוצות השרויות בקונפליקט. התוכניות נלמדות במסגרת הקורסים האקדמיים של TEC שבמכון מופ"ת. במסגרת הפורום המשתתפים נחשפים למודלים פדגוגיים חדשניים ודנים בסוגיות פדגוגיות הכרוכות בפיתוח הקורסים האקדמיים במרכז TEC, ובהמשך במכללות שלהם. המרצים מקבלים הכשרה להתמודד עם הוראה מקוונת, וכן ליווי ותמיכה בהוראת הקורס. חברי הפורום משתתפים במחקרי פעולה שמשפרים את דרכי ההוראה שלהם, ובהכנת ימי עיון של המרכז. הם מהווים מודל לצוות רב-תרבותי הפועל בשיתוף.

מטרות הפורום

המטרה העיקרית של הפורום היא ליצור קהילה מקצועית בין-מכללתית רב-תרבותית של מורי מורים השייכים לאוכלוסיות שונות ועוסקים בתחומים מגוונים. קהילה כזאת תוכל לשמש מודל לקהילות אחרות, תוך עמידה על נקודות החוזק והחולשה של עבודה בסביבה מקוונת שיתופית. מתוך כך, ובעקבות המתווה החדש (ודמני-ענבר), נגזרו בתשפ"ב המטרות הללו:

  • חיזוק השיתופיות בין עמיתים, ובעיקר שיתופיות בין-מכללתית; חיזוק ערכי יסוד של TEC -הדגשת הרב-תרבויות ובניית קהילה רב-תרבותית; חיזוק רכיבים מקוונים בלמידה, ויכולות מחקר.
  • קידום הוראה ולמידה שיתופית מקוונת בקורסי TEC ומעבר להם: הפורום פתוח לכלל המרצים ומורכב בעיקר מהמרצים המלמדים קורסים לפי מודל TEC (יותר מ-40 מרצים) ב-16 מכללות שונות בארץ: סמינר הקיבוצים, אלקאסמי, תלפיות, המכללה האקדמית הערבית חיפה, חמדת הדרום, אורנים, סכנין, אוהלו, דוד ילין, אונו, גבעת ושינגטון, לוינסקי, קיי, גליל מערבי, שאנן, אחוה). עוד הצטרפו לפורום גם מרצים שאינם מלמדים בקורסים אך מעוניינים במודל TEC ובפיתוח המיומנויות הנדרשות, כגון למידה שיתופית, הוראה ולמידה מקוונת, מחקר והערכה. השנה הרחבנו את מגוון הפעילויות בקורסים ואת הנושאים הנלמדים.

תוצרים מתוכננים לשנת תשפ"ג

  • פיתוח פרויקטים שיתופיים.
  • קיום יום עיון לכל משתתפי הקורסים בתאריך 17 בינואר 2023.
  • תרומה לפיתוח היום הבין-לאומי המקוון של מרכז TEC בחודש מרץ, 2023.
  • עיצוב מחודש לסביבות הלמידה, והרחבת הפעילויות הקורסים בקבוצות השיתופיות.
  • שילוב דגמי הערכה דיגיטליים.
  • עיצוב מחודש של הקורסים ב-Moodle.

סיכומים משנים קודמות: