טכנולוגיה, חינוך ושונות תרבותיות – TEC

מרכזת

גב' וופא זידאן

מכללה אקדמית ערבית

ד”ר אסמאא גנאים ריכזה בתשע”ט

מבוא

רשת האינטרנט מאפשרת יצירת קשרים בין אנשים הנמצאים במקומות מרוחקים אלו מאלו. ניצול יכולתה זו של הרשת עומד בהלימה למגמת תהליכי הגלובליזציה, ומאפשר למשתתפים השונים להכיר אלו את אלו ולהבין שיש ביניהם מן המשותף במאפיינים דוגמת תרבות, מקום מגורים ודת. חברי הפורום הם מורי מורים המפתחים ומלמדים תוכניות בלמידה מרחוק ששותפים להן מוסדות לחינוך מתרבויות שונות, במטרה לעורר שיח והבנה בין מורים ולומדים הבאים מקבוצות השרויות בקונפליקט. התוכניות נלמדות במסגרת הקורסים האקדמיים של TEC שבמכון מופ”ת. הקורסים של מרכז TEC, בתחומי התוכן הנלמדים ממילא במכללות, מועשרים בזכות השיתוף הבין-מכללתי והרב-תרבותי הקיים בין המרצים, ולצידו החשיפה לפדגוגיה שיתופית ומקוונת שבה הסטודנטים לומדים בסביבה חדשנית ומתקדמת מבחינה שיתופית וטכנולוגית. במסגרת הפורום המשתתפים נחשפים למודלים פדגוגיים חדשניים ודנים בסוגיות פדגוגיות הכרוכות בפיתוח הקורסים האקדמיים במרכז TEC, ובהמשך במכללות שלהם. המרצים מקבלים הכשרה להתמודד עם הוראה מקוונת, ויקבלו לאורך כל השנה ליווי ותמיכה בהוראת הקורס. בימי שגרה חלק מהמפגשים מתקיימים פנים אל פנים וחלק באופן מקוון סינכרוני, אבל בגלל הקורונה, מפגשי הפנים אל פנים הפכו למפגשי זום, דבר שהכתיב שינוי גם באופי הפעילויות במפגשים. חברי הפורום משתתפים במחקרים ובהכנת ימי עיון של המרכז, ומהווים מודל לצוות רב-תרבותי הפועל בשיתוף.

מטרות הפורום

המטרה העיקרית של הפורום היא ליצור קהילה מקצועית בין-מכללתית רב-תרבותית של מורי מורים השייכים לאוכלוסיות שונות ועוסקים בתחומים מגוונים. קהילה כזאת תוכל לשמש מודל לקהילות אחרות, תוך כדי עמידה על נקודות חוזק וחולשה של עבודה בסביבה מקוונת שיתופית. מתוך כך, ובעקבות המתווה החדש (ודמני-ענבר), נגזרו לשנת תשפ”א המטרות שלהלן:

 • חיזוק השיתופיות בין עמיתים, ובעיקר שיתופיות בין-מכללתית – שהיא חוזקה מרכזית של הפורום.
 • חיזוק ערכי יסוד של TEC – הדגשת הרב-תרבותיות ובניית קהילה רב-תרבותית.
 • חיזוק רכיבים מקוונים בלמידה.

לצד אלה הוצבו המטרות המסורתיות של פורום TEC:

 • למידת עמיתים.
 • הכנת מגוון פעילויות שיתופיות מקוונות בקורסים האקדמיים של מרכזTEC .
 • קידום קורסים משולבי דגמים דיגיטליים חדשניים.
 • השתתפות פעילה ותורמת בימי עיון של מרכז TEC.
 • קידום מקצועי של חברי הצוות המלמדים בקורסים השונים.
 • עידוד להשתתפות בכנסים מקצועיים בישראל ובחו”ל.
 • המשך כתיבה של מחקרים שיתופיים על בסיס הנתונים הנאספים בקורסים.
 • הצבת מודל לחיקוי בלמידה מקוונת במוסדות להשכלה גבוהה ובמכללות להכשרת מורים.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ”ב

 • המשך התמיכה במרצים.
 • המשך הפיתוח של פרויקטים שיתופיים.
 • קיום יום עיון לכל משתתפי הקורסים (12 בינואר 2022).
 • תרומה לפיתוח היום המקוון של מרכז TEC (23 במרץ 2022).
 • הרחבת פעילויות הקורסים בקבוצות השיתופיות.

 

סיכומים משנים קודמות: