טכנולוגיה, חינוך ושונות תרבותיות – TEC

מרכזת

גב' וופא זידאן

מכללה אקדמית ערבית

ד"ר אסמאא גנאים ריכזה בתשע"ט

מבוא

רשת האינטרנט מאפשרת ליצור קשרים בין אנשים הנמצאים במקומות מרוחקים אלו מאלו. ניצול יכולתה זו של הרשת עומד בהלימה למגמת תהליכי הגלובליזציה, ומאפשר למשתתפים השונים להכיר אלו את אלו ולהבין שיש ביניהם מן המשותף במאפיינים דוגמת תרבות, מקום מגורים ודת. חברי הפורום הם מורי מורים המפתחים ומלמדים תוכניות בלמידה מרחוק בין מוסדות לחינוך מתרבויות שונות, במטרה לעורר שיח והבנה בין מורים ולומדים הבאים מקבוצות השרויות בקונפליקט. התוכניות נלמדות במסגרת הקורסים האקדמיים של TEC שבמכון מופ"ת. הקורסים של מרכז TEC, בתחומי התוכן הנלמדים ממילא במכללות, מועשרים בשיתוף הבין-מכללתי והרב-תרבותי הקיים בין המרצים, לצד החשיפה לפדגוגיה שיתופית ומקוונת שבה הסטודנטים לומדים בסביבה חדשנית ומתקדמת מבחינה שיתופית וטכנולוגית. במסגרת הפורום המשתתפים נחשפים למודלים פדגוגיים חדשניים ודנים בסוגיות פדגוגיות הכרוכות בפיתוח הקורסים האקדמיים במרכז TEC, ובהמשך במכללות שלהם. המרצים מקבלים הכשרה להתמודד עם הוראה מקוונת, ויקבלו לאורך כל השנה ליווי ותמיכה בהוראת הקורס. חלק מהמפגשים מתקיימים פנים אל פנים וחלק באופן מקוון סינכרוני. חברי הפורום משתתפים במחקרים ובהכנת ימי עיון של המרכז, ומהווים מודל לצוות רב-תרבותי הפועל בשיתוף.

מטרות הפורום

המטרה העיקרית של הפורום היא ליצור קהילה מקצועית בין-מכללתית של מורי מורים השייכים למגזרים שונים ועוסקים בתחומים מגוונים. קהילה כזאת תוכל לשמש מודל לקהילות אחרות, תוך עמידה על נקודות חוזק וחולשה של עבודה בסביבה מקוונת שיתופית. מתוך כך נגזרות המטרות שלהלן:

 • למידה מהעמיתים להעשרת הידע המקצועי.
 • הכנת פעילויות שיתופיות מקוונות מגוונות בקורסים האקדמיים של מרכזTEC .
 • עידוד להשתתפות בכנסים מקצועיים בישראל ובחו"ל.
 • השתתפות פעילה ותורמת בימי עיון של מרכז TEC.
 • קידום מקצועי של חברי הצוות המלמדים בקורסים השונים.
 • המשך כתיבה של מחקרים שיתופיים על בסיס הנתונים שנאספים בקורסים.
 • פיתוח קורסים מקצועיים תוך הדגשת ערכים של סובלנות וקבלת האחר.
 • חשיפת העשייה המקוונת בסביבה רב-תרבותית לקהל המכללות להוראה ולמוסדות חינוך אחרים.
 • הצבת מודל לחיקוי בלמידה מקוונת במוסדות להשכלה גבוהה ומכללות להכשרת מורים.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ"א

 • המשך התמיכה במרצים
 • המשך הפיתוח של פרויקטים שיתופיים.
 • קיום יום עיון לכל משתתפי הקורסים בינואר
 • תרומה לפיתוח היום המקוון של מרכז TEC.
 • הרחבת פעילויות הקורסים בקבוצות השיתופיות.

סיכומים משנים קודמות: