ילדי Tec4schools מתרבויות שונות בפעילות שיתופית במפגש לקראת סיום התוכנית

 TEC4Schools היא תכנית חדשנית של מרכז TEC להובלת שינוי חברתי באמצעות הוראה ולמידה שיתופית, מקוונת ורב-תרבותית, באמצעות שיח בין-דתי ובין-תרבותי בחברה הישראלית על כל גווניה.

TEC4Schools היא התכנית המקיפה ביותר כיום בישראל לחינוך רב-תרבותי, ולוקחים בה חלק יותר מ-3,000 ילדים מהמגזרים השונים, ביותר מ-100 בתי ספר יסודיים במגוון מסלולי למידה: מורשת, אנגלית, מדעים, גיאוגרפיה-אדם וסביבה ועוד.

על פי מודל הלמידה של TEC

התלמידים מחולקים לאשכולות של שלוש כיתות, כל כיתה מתרבות אחרת. הם עובדים בקבוצות מעורבות של שישה תלמידים, שניים מכל תרבות, וחוברים לביצוע משימות שיתופיות מקוונות.

התקשורת בין התלמידים בנויה על התקדמות הדרגתית: תחילה טקסט בלבד, לאחר בניית אמון מסוים עוברים לקול המאפשר לשמוע את המבטא של הדובר, לאחר מכן עוברים לתמונה או וידאו המאפשרים לראות את מאפייני הלבוש של התרבות האחרת
ורק בסוף, אחרי שנבנה אמון רב, נפגשים פנים אל פנים ליום כיף של פעילויות שיתופיות!

טכנולוגיות מתקדמות:

הפעילות מתבצעת ברשת חברתית ייחודית- רשת ניר. הרשת החברתית- חינוכית היחידה בעולם המיועדת ללמידה, וכוללת שימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת מתקדמות, שיתופיות ברשת, תקשורת סינכרונית וא-סינכרנית ותרגום סימולטני.

 

האי של TEC

מרכז TEC פיתח אי וירטואלי רב-תרבותי ייחודי, אשר מאפשר התנסות באמצעות אווטארים בפעילות שיתופית ללמידה על תרבויות אחרות. 

  • שילוב כיתות חינוך מיוחד
  • למידה שיתופית מקוונת וחדשנית
  • למידה בקבוצות רב-תרבותיות קטנות
  • רשת חברתית חינוכית
  • למידה בעולמות וירטואליים
  • הפחתת דעות קדומות וסטיגמות

 –> לחצו לברושור

ליצירת קשר:

03-6903146

 tec4schools2@gmail.com