לחצו לניוזלטר 2020

 TEC4Schools היא תכנית חדשנית של מרכז TEC להובלת שינוי חברתי באמצעות הוראה ולמידה שיתופית, מקוונת ורב-תרבותית, באמצעות שיח בין-דתי ובין-תרבותי בחברה הישראלית על כל גווניה.

TEC4Schools היא התכנית המקיפה ביותר כיום בישראל לחינוך רב-תרבותי, ולוקחים בה חלק יותר מ-3,000 ילדים מהמגזרים השונים, ביותר מ-100 בתי ספר יסודיים במגוון מסלולי למידה: מורשת, אנגלית, מדעים, גיאוגרפיה-אדם וסביבה ועוד.