בתוכנית TEC4Schools משתתפים מעל מאה בתי ספר מכל המגזרים ומכל רחבי הארץ. בתי הספר מצטרפים באמצעות קולות קוראים של משרד החינוך ושל התוכנית, או בפנייה ישירה לתוכנית tec4schools2@gmail.com.